אודות ארכיון המדינה

בארכיון המדינה תמצאו את מסמכי המדינה: דיונים של מקבלי החלטות, פועלם של עובדי המדינה, טפסי הממשק בין האזרחים למשרדי הממשלה; תצלומי אירועים, סרטי חדשות מלפני היות הטלוויזיה, מפות של ארץ-ישראל המתפתחת ומשתנה על-פני מאה וחמישים שנה. מרשמי אוכלוסין. דיווחים סודיים. מכתבי אזרחים. חומרים כלכליים, משפטיים, גיאוגרפיים, דמוגרפיים ומנהליים. תוכניות חינוך, תוכניות בינוי, תוכניות שיכון. ועוד ועוד ועוד.

עובדי הארכיון עוסקים מאז הקמת המדינה בזיהוי התיעוד שבמוסדות המדינה ובהבאתו לארכיון, בסידורו, בשימורו ובהעמדתו לציבור. ואולם רוב עצום של התיעוד מעולם לא נפתח.

בשנים האחרונות החליטה ממשלת ישראל שעל הארכיון להתאים עצמו לעולם שבו התיעוד דיגיטלי, והציבור רגיל לצרוך מידע באפיקים דיגיטליים וחברתיים. מאחר ויש בארכיון מאות מיליוני עמודים, והמספר גדל בהתמדה, זוהי משימה שתארך שנים. אתר אינטרנט זה הוא תחילתה של דרך ארוכה. ככל שתרבו להשתמש בו, וגם לספר לנו, כך נוכל לשפר את השירות.

אורך הסרטון 9:19

חדשות


12 נובמבר

הודעה לעיתונות – פרויקט הנצחה בארכיון המדינה לנשיא לשעבר יצחק נבון ז"ל

הודעה לעיתונות

פרויקט הנצחה בארכיון המדינה לנשיא לשעבר יצחק נבון ז"ל

לרגל יום הזיכרון השני לנשיא המדינה לשעבר יצחק נבון ז"ל, שיחול מחר, כ"ד בחשון (13 בנובמבר), חושף ארכיון המדינה שבמשרד רה"מ מקבץ פרסומים חדשים אודותיו. מקבץ זה מתווסף למסמכים נוספים שכבר פורסמו בעבר.

בהתאם להחלטת המועצה הציבורית להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שבמשרד רה"מ, החל לאחרונה ארכיון המדינה להעמיד לרשות הציבור את כל אוסף המסמכים הקשורים למנהיג המונצח.

הנשיא יצחק נבון ז"ל הוא הראשון שמונצח בדרך זו. מתוך כ-4,000 תיקים ארכיונים שקשורים בפועלו בבית הנשיא ובמשרד החינוך עומדים היום לרשות הציבור כבר כרבע מהם.

לדף ההנצחה וללקט המסמכים:

http://www.archives.gov.il/publication/navon/

בין המסמכים ניתן למצוא:

תיעוד על פעילותו של הנשיא נבון במלחמת של"ג והקמת ועדת כהן

(http://www.archives.gov.il/chapter/navon-and-sheleg/ ):

הפרסום מתאר את פעילותו של נשיא המדינה בזמן המלחמה; תרומתו להקמת ועדת כהן לחקר הטבח בסברה ושתילה; הקשר של נבון עם הציבור בזמן המלחמה (בין היתר מתואר ביקור פצועים); ומסמכים מתום המלחמה, ביניהם הודעת הפרישה של נבון.

תיעוד של נשיא נבון מקדם את חתימת השלום עם מצרים

(http://www.archives.gov.il/chapter/navon-and-peace-egypt/):

הפרסום מתאר את פעילותו של הנשיא ותרומתו לקידום השלום עם מצרים עד לחתימת הסכם השלום במרס 1979; חלקו של נבון בביקור סאדאת בישראל; התכתבויות בנושא עם ראש הממשלה מנחם בגין ועוד.

כמו כן, המועצה הציבורית להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שבמשרד רה"מ מקיימת טקס אזכרה במלאת שנתיים לפטירתו של הנשיא החמישי יצחק נבון ז"ל מחר (יום שני, ה-13.11), בשעה 11:00, בחלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים.

האירוע פתוח לציבור הרחב.

 

 

 

 

פתיחת אקורדיון

12 נובמבר

שירותי אולם הקריאה 14-16 בנובמבר 2017

לידיעת המבקרים באולם הקריאה

אולם הקריאה יהיה סגור לציבור המעיינים ולא יינתן מענה טלפוני בין התאריכים: כ"ה חשוון עד כ"ז חשוון התשע"ח, 14-16 בנובמבר 2017.

 

בברכה,

צוות שירות לציבור

 

פתיחת אקורדיון

15 מאי

רשימת התיקים החדשה באתר כעת בפורמט חדש

מוזמנים לעיין בתיקים החדשים כאן 

פתיחת אקורדיון

השירותים שלנו

 • מחלקת הפקדות

  איתור חומר ארכיוני שמצוי במשרדי הממשלה, במוסדות המדינה, ברשויות מקומיות וברשות גופים פרטיים וראוי להישמר לצמיתות בארכיון המדינה, והבאתו לארכיון. קביעת תקופות שמירה וביעור של רשומות המתייחסות לפעילותם המקצועית והמנהלית של גופים אלה.

 • שירותי מחקר וקהל

  הצגת החומר השמור בארכיון בפני המעיינים: סטודנטים הכותבים עבודה סמינריונית, חוקרים מן האקדמיה המפרסמים מאמר, משרדי ממשלה הנזקקים לרשומות ההיסטוריות שלהם לצורך עבודתם השוטפת, צוותי טלויזיה וקולנוע לצורך הפקת סרטים, הציבור הרחב הנדרש לרשומות המוכיחות את זכויותיו כאזרח, כבעלים של קרקע ועוד.
  יועצי המחקר מסייעים לכל באי הארכיון להשתמש ברשימות ובמאגרי המידע כדי לאתר את המידע המבוקש.

 • רישום המידע הארכיוני

  הקמה, תחזוקה ושיפור מאגר המידע הממוחשב של הארכיון. תיאוד תיקי הארכיון כך שמנוע החיפוש יוכל להביא אל המבקשים את החומרים הרלוונטיים לחיפוש שביצעו.
  טיוב שוטף של המאגר הקיים על-ידי תיקון והגהה של המידע המצוי בו.

 • חשיפת חומרים לציבור

  חשיפת מסמכים ותעודות השמורים בארכיון המדינה על-פי חוק הארכיונים, התקנות בדבר עיון בחומר ארכיוני המופקד בארכיון המדינה, והקריטריונים שאישרה ועדת השרים לעניין רשות העיון בתיעוד ארכיוני מסווג.
  יזום והפעלת תהליכי חשיפה של תיעוד ארכיוני מסווג, מהעולים מבקשות של חוקרים ואנשי מקצוע, ומתן מענה לצרכים אלה בהתאם לחוק, להנחיות ולנהלים.
  מטרת החשיפה היא להגיע לאיזון בין ערכי חופש המחקר וזכות הציבור לדעת, לבין הצורך לשמור על הסודות הביטחוניים של המדינה ויחסי החוץ שלה, ועל צנעת הפרט.

רגולוציה ונהלי עבודה

מסמכי העבודה בארגון מהווים את בסיס המידע העיקרי של מוסדות המדינה. למעשה אלה הם כלי העבודה העיקריים בניהול המידע וקבלת ההחלטות וכמובן תיעוד תהליך קבלת ההחלטות. על כן אין לתאר עבודה מאורגנת ויעילה ללא ניהול מאורגן ויעיל של רשומות ומסמכי המוסד.

בינואר 1955 נחקק בכנסת "חוק הארכיונים". חוק זה מהווה את המסגרת המשפטית, המנהלית והמקצועית לניהול המערכת הארכיונית במדינת ישראל. החוק מעניק לגנז המדינה ובאמצעותו לעובדי ארכיון המדינה, את הסמכות להדריך, להנחות ולפקח על ניהול הארכיונים, הרשומות והמסמכים במוסדות המדינה, ברשויות המקומיות ובתאגידים ממשלתיים.

לאגף בניית האוספים ומחלקת ההפקדות בתוכה, שתי מטרות עיקריות, שנכונות גם עבור מסמכים דיגיטליים וגם עבור מסמכים בנייר:

 1. מיפוי מוסדות המדינה וזיהוי היחידות המייצרות תיעוד בעל חשיבות היסטורית שיש להביאו לארכיון.
 2. הבאת החומר הארכיוני והפקדתו בארכיון.

לצורך מילוי תפקידה מפיקה המחלקה הנחיות ונהלים בתחומים שבאחריותה, כגון: ניהול המסמכים במערכת לניהול מסמכים או בתקיוני נייר, ביעור חומר ארכיוני ניירי או דיגיטאלי, הפקדתו בארכיון המדינה, קביעת תקופת שמירתו על פי חוק, אחזקתו לאורך מחזור חייו ועוד.

 

 • ניהול מידע ניירי

  ארכיון המדינה מסייע למוסדות המדינה לאתר חומר ארכיוני ניירי שאותו ניתן לבער, מייעצת בדבר אחזקת החומר במגנזות פרטיות עד למועד ביעורן ומנחה כיצד לערוך את החומר הארכיוני שיש לו ערך לשמירה לצמיתות, לקראת הפקדתו בארכיון המדינה .

 • ניהול מידע דיגיטלי

  ארכיון המדינה אשר אמון על פי חוק להנחות את עובדי המדינה בתחום ניהול המסמכים ושמירתם, הפיק - סדרת נהלים שמתייחסים לניהול הדיגיטלי שלהם.
  המטרה בנהלים אלו להבטיח שמירה מסודרת של המסמכים הדיגיטליים ויכולת אחזור שלהם.
  הנהלים מתייחסים להתנהלות במערכת לניהול מסמכים, ניהול דואר אלקטרוני והפקדה בארכיון המדינה של העתקי המסמכים הדיגיטליים בעלי החשיבות ההיסטורית.

 • תקופת שמירה וביעור

  בחוק הארכיונים נקבעו במהלך השנים, משנת 1955 ועד היום, תקופות החזקה לחומר ארכיוני- מסמכים ורשומות, המנוהל במוסדות המדינה השונים.
  כאן ניתן למצוא פירוט של סדרות החומר הארכיוני בחלוקה של תקנות ביעור ושל הנחיות שמירה, המובאות לפי מוסדות המדינה לפי היחידות הארגוניות שבתוכו.

בקרו אותנו בארכיון

א.ש. הרטום 14, הר חוצבים, בניין RAD, ירושלים

ממרכז העיר: קווים 71,72
לרדת בתחנת גולדה/הרטום

מתחנה מרכזית: 67,69,68,38
תחנת ירידה מהאוטובוס – הר חוצבים/הרטום
והליכה רגלית כ-8 דקות

מגבעת התחמושת: קו 40 בשעות הבוקר בלבד
הגעה ישירה – תחנת בניין RAD

אולם קריאה
שעות קבלת קהל

שעות פתיחה ויעוץ
ימים א' – ה' 09:00 – 15:00

אולם הקריאה סגור בחגים וערבי
חגים ובחוה"מ סוכות ופסח.
פגרת קיץ חלה מידי שנה בחודש
אוגוסט.

צרו קשר

02-5680-680
מענה טלפוני באולם הקריאה ניתן בין השעות 13:00 – 15:00

מה אתה מחפש ?

כפתור חיפוש

הקלידו שאלת חיפוש
ולחצו ENTER לתחילת החיפוש