1. אנחנו פועלים להגדלה מתמדת של כמויות החומר הסרוק באתר. חומרים כאלה עומדים לרשותכם ללא הגבלה בכל עת, ללא עלות.

2. רוב התיקים טרם נסרקו, וייתכן גם שטרם נבדקו. אנו נשתדל לסרוק כל תיק שתזמינו ולפתוח אותו בתוך כשבועיים, ללא עלות*.

3. תיקים מסווגים שטרם נבדקו: נעשה כמיטב יכולתנו, יחד עם המוסדות שיצרו את התיעוד, לפתוח אותו לעיון בפרק זמן סביר, ובהתאם להוראות החוק.

4. חלק מן הקטלוג של חומרים מסווגים טרם נפתח. אנו פועלים לפתיחתו עד לסוף שנת 2016, על-מנת שניתן יהיה לדעת מה קיים גם אם צפויות מגבלות על פתיחת התיקים.

5. שמות רבים של תושבי הארץ בתקופה המנדטורית מותרים כבר לפרסום מבחינת חוקי הגנת הפרטיות, אך אינם מוקלדים ולכן אינם ברי חיפוש. אנחנו מעלים את הרשימות הגולמיות עם מה שכבר הוקלד. ארגוני מחקר גניאולוגי קיבלו עליהם להקליד חלק מן השמות; מתנדבים מן הציבור שירצו לסייע יגדילו את הסיכוי שאחרים ימצאו את אבותיהם באתר!

6. רבים מן הסרטים עלו ללא פס-קול ראוי. שמנו לב, ונחפש פתרון.

העלאת ארכיון שלם לאינטרנט היא מעשה חדשני ברמה עולמית. אנו מודים לכם על סבלנותכם ועל סיועכם בגילוי תקלות.
———————————————————————————————
* כאשר תבקשו תיק שטרם נסרק, הנה חלק מן הפעולות שעלינו לעשות:

למצוא אותו באחד המחסנים, בירושלים או בערד, ולשלוח אותו לסריקה בפתח תקווה;

להביא לירושלים את הקובץ הסרוק, ולהכניס אותו למערכת הממוחשבת של הארכיון תוך ביצוע מספר בדיקות;

לבדוק האם יש בתיק בעיה העלולה למנוע את פתיחתו;

אם יש בעיה, לנסות להתמודד איתה, אולי על-ידי הסתרת מעט מתוכן התיק על-מנת שרובו יהיה פתוח;

להעביר את הקובץ הסרוק מהמערכת הפנימית של הארכיון לאתר;

להוציא אליכם הודעה על סיום הטיפול, כולל כתובת הקובץ באתר.

את כל זה נשתדל לבצע בתוך שבועיים, וללא עלות כספית עבורכם.