נושא: פרסומי הממשלה פרסומים למוסד משרד האוצר
פרסום: רשימת הזכיות שטרם נפדו ע"י בעלי האגרות; מילווה עממי - 1959 -1949, מילווה עממי - סדרה א', תש"י - 1950, מילווה עממי - סדרה ב', תש"י - 1950.
  רשומה מקוצרת     רשומה מלאה   הזמנת פריט לעיון פריט קודם | פריט הבא
 
כותר ראשי רשימת הזכיות שטרם נפדו ע"י בעלי האגרות; מילווה עממי - 1959 -1949, מילווה עממי - סדרה א', תש"י - 1950, מילווה עממי - סדרה ב', תש"י - 1950.
 
שם מוסד מפרסם משרד האוצר
 
שם אגף
 
שם מחלקה
 
מזהה פרסום בארכיון המדינה 5   1953       4
אוספי ארכיון המדינה
 תקופה עות'מאנית 
 תקופת המנדט 
 מדינת ישראל 
 בתי משפט 
 ארכיונים אישיים ואוספים 
 פרסומי הממשלה