החוץ והבטחון 1954

פרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ו בשבט תשי"ד, 19/01/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ב בשבט תשי"ד, 26/01/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט בשבט תשי"ד, 02/02/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ו' באדר א' תשי"ד, 09/02/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ג באדר א' תשי"ד, 16/02/1954 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ג באדר א' תשי"ד, 16/02/1954 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ' באדר א' תשי"ד, 23/02/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א באדר א' תשי"ד, 24/02/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ז באדר א' תשי"ד, 02/03/1954 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ז באדר א' תשי"ד, 02/03/1954 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ח באדר א' תשי"ד, 03/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ד' באדר ב' תשי"ד, 09/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' באדר ב' תשי"ד, 10/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"א באדר ב' תשי"ד, 16/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ד באדר ב' תשי"ד, 19/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ח באדר ב' תשי"ד, 23/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ה באדר ב' תשי"ד, 30/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ב בניסן תשי"ד, 15/04/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ז בניסן תשי"ד, 19/04/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, א' בתמוז תשי"ד, 02/07/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' בתמוז תשי"ד, 06/07/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ב בתמוז תשי"ד, 13/07/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ו בתמוז תשי"ד, 27/07/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ד' באב תשי"ד, 03/08/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"א באב תשי"ד, 10/08/1954