תוכן עניינים

 1. אמבוא
 2. ב מנהלת העם – 1948
 3. ג מועצת העם 1948
 4. ד מועצת המדינה הזמנית 1948 – 1949
 5. ה 1948
 6. ו 1949
 7. ז 1950
 8. ח 1951
 9. ט 1952
 10. י 1953
 11. יא 1954
 12. יב 1955
 13. יג 1956
 14. יד 1957
 15. טו 1958
 16. טז 1959
 17. יז 1960
 18. יח 1961
 19. יט 1962
 20. כ 1963
 21. כא 1964
 22. כב 1965
 23. כג 1966
 24. כד 1967

כאן מרוכזים פרוטוקולי ישיבות ממשלת ישראל החל מאפריל 1948 (מועצת העם ) ועד 1968
הישיבות מסודרות לפי שנים בסדר כרונולוגי.

הפרוטוקלים נסרקו בפורמט OCR וניתן לבצע בהם חיפוש וגל לעבור לנושא הנידון בישיבה ע"י הקלדה על התגיות שבתוך המסמך (יש להוריד את המסך קודם).

ישבות מהשנים 1968 והילך נמצאות בהליכי חשיפה והנגשה ויהיו זמינות בחודשים הקרובים.

 

המשך לקרוא