תוכן עניינים

 1. אמבוא
 2. ב מנהלת העם – 1948
 3. ג מועצת העם 1948
 4. ד מועצת המדינה הזמנית 1948 – 1949
 5. ה 1948
 6. ו 1949
 7. ז 1950
 8. ח 1951
 9. ט 1952
 10. י 1953
 11. יא 1954
 12. יב 1955
 13. יג 1956
 14. יד 1957
 15. טו 1958
 16. טז 1959
 17. יז 1960
 18. יח 1961
 19. יט 1962
 20. כ 1963
 21. כא 1964
 22. כב 1965
 23. כג 1966
 24. כד 1967
 25. כה 1985
 26. כו 1968
 27. כז 1969
 28. כח 1970
 29. כט 1971
 30. ל 1972
 31. לא 1973
 32. לב 1974
 33. לג 1975
 34. לד 1976
 35. לה 1977
 36. לו 1978
 37. לז 1979
 38. לח 1980

כאן מרוכזים פרוטוקולי ישיבות ממשלת ישראל החל מאפריל 1948 (מועצת העם ) ועד 1980
הישיבות מסודרות לפי שנים בסדר כרונולוגי.

הפרוטוקולים נסרקו בפורמט OCR וניתן לבצע בהם חיפוש גוגל ולעבור לנושא הנידון בישיבה ע"י הקלדה על התגיות שבתוך המסמך (יש להוריד את המסמך קודם).

ישיבות מהשנים 1968 והילך נמצאות בתהליכי חשיפה והנגשה ויהיו זמינות בחודשים הקרובים.

 

המשך לקרוא