• עורכים:
  מחלקת תיעוד והנצחה- ארכיון המדינה
 • צילום:
  הנשיא יצחק נבון נואם בביקור בארצות הברית, 6.1.1983
 • צלם:
  יעקב סער, לע"מ

תוכן עניינים

 1. אמבוא
 2. ב כיצד ראה נבון ב-1986 את תפקידו כשר החינוך?
 3. ג ציוני דרך בחייו של יצחק נבון
 4. ד תעודות נבחרות
 5. ה מתי נולד יצחק נבון?
 6. ו בשליחות משרד החוץ לדרום אמריקה 1949 – 1950
 7. ז "איזה נשיא עממי" – ביקור ראשון בתפקיד הנשיא ביישובי גבול הצפון
 8. ח נבון מקדם את חתימת השלום עם מצרים
 9. ט יצחק נבון בראשות ישיבות הנהלה במשרד החינוך
 10. י התכתבות עם תלמיד ישיבה בעקבות "הולך בִּרְקידה"
 11. יא גמל טעון – פגישת נבון, בן-גוריון והחזון אי"ש
 12. יב התיקים האישיים של יצחק נבון בעת עבודתו אצל בן-גוריון
 13. יג פגישתם של וינסטון צ'רצ'יל ודוד בן-גוריון ב-1961 והתיעוד שסיפק על כך נבון
 14. יד הנשיא נבון והבחירות לכנסת העשירית – בין מאבק פוליטי לקרע עדתי
 15. טו מגשר ומפשר: נבון והשלום עם מצרים
 16. טז אינטגרציה חברתית בבתי הספר: חתירה לשוויון או חינוך להישגיות
 17. יז אגדת "ששת הימים ושבעת השערים": ילדים כותבים לנשיא
 18. יח כיצד יצחק נבון לא למד באוניברסיטת הרווארד
 19. יט היה עוד יצחק נבון
 20. כ הנשיא יצחק נבון והמאבק למען עליית יהודי אתיופיה
 21. כא נבון ויחסי ישראל-מצרים בצל רצח הנשיא סאדאת
 22. כב קבלת "חוק חינוך מיוחד תשמ"ח – 1988" ויישומו בעת כהונתו של שר החינוך והתרבות יצחק נבון
 23. כג מכתבו של נבון לאשכול על בן-גוריון, 1959
 24. כד "יכול המפעל לשמש מנוף לשינוי פני העיירה" יזמת נבון לפעולה תרבותית במפעלי תעשייה
 25. כה "כותל דמעות" בלב הסערה – ביקורי יצחק נבון בחבל ימית ערב פינויו
 26. כו "לא נבון"? המאבק על יום לימודים ארוך
 27. כז תרומתו של יצחק נבון לשימור מורשת יהדות ספרד – חלק א': בוסתן ספרדי
 28. כח קר בחוץ חם בלב – עזרת קרן נשיאי ישראל לחימום בתי קשישים
 29. כט רבקה גובר ויצחק נבון – 'אם הבנים' והשלום עם מצרים
 30. ל תרומתו של יצחק נבון לשימור מורשת יהדות ספרד – חלק ב': 500 שנה לגירוש ספרד
 31. לא אופירה נבון – אשת הנשיא: "יד אוהבת ורצון ברזל עושים נפלאות": חלק א'
 32. לב אופירה נבון: חלק ב
 33. לג סדר פסח בבית הנשיא נבון
 34. לד "אנא תעשה שלום" – ילדים כותבים על השלום עם מצרים
 35. לה "הולך ונפער פער מאיים בין אלו שיש להם לבין אלו שאין להם" – מלגות לתלמידים מעוטי אמצעים
 36. לו 'מטביעת אצבע לחתימת השם' – פרוייקט "ביעור הבערות"
 37. לז מכתב ברכה מעניין לנשיא נבון – על אי בחירתו לנשיא ב 1973
 38. לח יש קונסרבטוריון בירוחם – אבל מי מדווח על כך? הנשיא עושה שימוש בתעודת העיתונאי שלו
 39. לט "אדוני הנשיא, אתה בביתך": יצחק נבון מארח את הנשיא מיטראן בישראל, מארס 1982
 40. מ "קרן לעמו ירים" – תרומות ומענקים מקרנות הנשיא
 41. מא הנשיא יצחק נבון – היחסים עם גרמניה וזיכרון השואה.
 42. מב "מרחקים מתקצרים והמידע בכף ידך בלחיצת כפתור"– שר החינוך יצחק נבון והחינוך המדעי-טכנולוגי
 43. מג מצמצמים פערים – שכונת התקווה מחבקת את הנשיא
 44. מד ביקורו של הנשיא נבון בעיירה יבנה, 18 במאי 1982
 45. מה אליעזר שמואלי, 1928 – 2018, מנכ"ל משרד החינוך 1976 – 1986
 46. מו מתן חנינות בידי הנשיא נבון – המקרה של מיכאל צור
 47. מז Mr. President – הנשיא נבון ונשיאי ארצות הברית. חלק ראשון – ג'ימי קרטר
 48. מח הצעת הרפורמה שהציע המנכ"ל ד"ר שמשון שושני והתנגדותו של השר נבון
 49. מט הנשיא נבון ונעמי שמר: מחורשת האקליפטוס לחוף הכינרת ועד לקהיר
 50. נ Mr. President הנשיא נבון ונשיאי ארצות הברית – חלק שני רונלד רייגן
 51. נא רה-ארגון במשרד החינוך והתרבות, 1988-1986
 52. נב "היחידי שלא צועק בטלוויזיה" מה חושבים ילדים על הנשיא
 53. נג "ביקור או קרש קפיצה" – נבון בארצות הברית בצל שמועות על עתידו הפוליטי
 54. נד בין השכלה לחינוך: הרפורמה של נבון בבחינות הבגרות
 55. נה הנשיא נבון מבקש ללמוד על בני משפחת רוטשילד
 56. נו אנחנו נשארים בבית – הנסיעות שהנשיא נבון לא נסע לחו"ל
 57. נז הקריטריונים לקבלה לאוניברסיטאות בתקופת השר נבון – ופניות אישיות אליו
 58. נח ביקורת על תת-ייצוג ליהדות המזרח בשידורי הטלוויזיה הישראלית ובתרבות הישראלית
 59. נט ש(כ)ר החינוך – נבון נלחם על מחיר ההשכלה
 60. ס שר החינוך נבון ומשבר ההשכלה הגבוהה
 61. סא פגישת קתרינה סנש עם הנשיא נבון, יולי 1979
 62. סב פעילותו של נבון במלחמת של"ג והקמת ועדת כַּהַן
 63. סג חינוך לדו קיום ודמוקרטיה בתקופת כהונתו של יצחק נבון כשר חינוך
 64. סד מכתב לנבון על האדמו"ר מקלויזנבורג-צאנז
 65. סה הנשיא נבון ונעדרי קרב סולטאן יעקב
 66. סו נבון ותכנית שיפע"ת ללימודי ערבית
 67. סז פעילות הנשיא נבון בחג העצמאות ה-35 – "שנת הגבורה"
 68. סח יצחק נבון והחינוך במגזר הדרוזי
 69. סט סיום כהונתו של הנשיא נבון ותחילת כהונתו של הנשיא הרצוג
 70. ע פעולה למניעת אלימות בקרב בני נוער בתקופתו של יצחק נבון כשר החינוך
 71. עא פעולותיו של משרד החינוך במאבק באלימות, התאבדויות ופגיעות מיניות במערכת החינוך
 72. עב "כזה" ו"כאילו": מאבקו של שר החינוך יצחק נבון למען העברית במערכת החינוך
 73. עג שר החינוך נבון וחוק חיילים משוחררים
 74. עד אורות וצללים במשרד החינוך – שבחים לצד ביקורת על השר יצחק נבון
 75. עה "להפיג חרדות מפני הלא ידוע" – ההכנה של תלמידים לשירות בצה"ל
 76. עו "זכותו של אדם להיות אפיקורס אך אסור לו להיות עם הארץ": בין חיזוק התודעה היהודית לבין המאבק בחזרה בתשובה
 77. עז אדוני השר, הושע נא! מאמצים לקליטת תלמידים עולים מאתיופיה בצל משבר כלכלי
 78. עח פעילות משרד החינוך והתרבות ביישובי קו העימות ישראל-לבנון בשנות כהונתו של נבון
 79. עט שר החינוך יצחק נבון ומשלחות נוער לפולין
 80. פ טיפולו של השר נבון במשבר בחינת הבגרות במתמטיקה בקיץ 1988
 81. פא "קיפי" ו"מוישה אופניק" מחנכים את ילדי ישראל לסובלנות –יצחק נבון ב"רחוב סומסום"
 82. פב "נושמים וחיים פוליטיקה", גם במערכת החינוך – שיעור בדמוקרטיה
 83. פג פעילויות משרד החינוך והתרבות בעקבות אסון הבונים
 84. פד הפרדה מגדרית בחינוך הממלכתי-דתי בתקופת השר נבון
 85. פה "שנת לימודים תיכונית בישראל לנוער מהתפוצות"
 86. פו השר יצחק נבון ופרס ישראל
 87. פז הנהגת סל תרבות לתלמידים בישראל
 88. פח בין נסים גרמה לארתור רובינשטיין – רב תרבותיות מוסיקלית בעולמו של שר החינוך נבון
 89. פט הצבת דגלי ישראל באולמות בתי המשפט
 90. צ שר החינוך והתרבות יצחק נבון והבעיות ברשות השידור
 91. צא פעילות השר נבון לביטול הצנזורה על מחזות
 92. צב "הייתכן שבמדינה נאורה יגיע סופר דגול עד פת לחם?" – עזרת שר החינוך נבון לסופר במצוקה
 93. צג הנהגת תגמול לסופרים על שאילת ספריהם
 94. צד שר החינוך יצחק נבון ובבת עינו – שמורת הטבע נאות קדומים
 95. צה יצחק נבון – שר הספורט: פעילותו של יצחק נבון בענייני הספורט בישראל

יצחק נבון, נשיאה החמישי של מדינת ישראל, סקירה חדשותית מילדותו בירושלים, תפקידיו המדיניים, היותו יוצר תרבות שהנציח את תרבות ספרד ביצירה "בוסתן ספרדי" ועד להיותו האזרח מספר אחת. נבון חתר להשגת שלום מבית ומחוץ, לאיחויי קרעים בעם. (בהפקת מועצת ההנצחה).

יצחק נבון כיהן כנשיא החמישי של ישראל בשנים 1983-1978. הוא נולד ב-9 באפריל 1921 בירושלים. בוגר האוניברסיטה העברית ומורה בהכשרתו. כיהן בתפקידים שונים, ביניהם: ראש המחלקה הערבית בארגון "ההגנה" באזור ירושלים, מנהל לשכתו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון, חבר כנסת, סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות בשנים 1984- 1990. כמו כן חיבר יצירות ספרותיות ומחזות. נפטר בירושלים ב-6 בנובמבר 2015.

הפרקים משקפים בעיקר את תקופות כהונתו של נבון כנשיא וכשר החינוך והתרבות, ומהווים חלק מפרויקט ההנצחה של ארכיון המדינה ליצחק נבון.

במסגרת פרויקט ההנצחה סרקנו וחשפנו חומרים ארכיוניים רבים: אלפי תיקים, צילומים וסרטי וידאו – והם מוצגים באתר ארכיון המדינה.

פרקי הפרסום כוללים מבואות ומבחר תעודות בנושאים שונים המתעדים את פעילותו של נבון. הם מחולקים לחמישה שערים:

שער ראשון  – דרכו של יצחק נבון, איש ציבור, איש רוח ואיש משפחה

שער שני – פעילותו של הנשיא נבון בתחום החברתי והתרבותי

שער שלישי – פעילותו של הנשיא נבון בתחום המדיני

שער רביעי – פעילותו של יצחק נבון כשר החינוך והתרבות

שער חמישי – פעילותו הספרותית של יצחק נבון

תודותינו נתונות למשפחת נבון ול"ארכיון יצחק נבון" (העמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון), שסייעו לנו רבות במהלך העבודה.
במסגרת פרויקט ההנצחה סרקנו וחשפנו חומרים ארכיוניים רבים: תיקים, צילומים וסרטי וידאו – והצבנו אותם באתר ארכיון המדינה – מעל ל-11,000 פריטים. מתוך אלפי התעודות בהם עיינו בחרנו 44 תעודות בולטות וחשובות של יצחק נבון והצבנו אותן בתחתית עמוד זה.

יצחק נבון –  תמונות 

 

 

 

 

המשך לקרוא