אודות ארכיון המדינה

בארכיון המדינה תמצאו את מסמכי המדינה: דיונים של מקבלי החלטות, פועלם של עובדי המדינה, טפסי הממשק בין האזרחים למשרדי הממשלה; תצלומי אירועים, סרטי חדשות מלפני היות הטלוויזיה, מפות של ארץ-ישראל המתפתחת ומשתנה על-פני מאה וחמישים שנה. מרשמי אוכלוסין. דיווחים סודיים. מכתבי אזרחים. חומרים כלכליים, משפטיים, גיאוגרפיים, דמוגרפיים ומנהליים. תוכניות חינוך, תוכניות בינוי, תוכניות שיכון. ועוד ועוד ועוד.

עובדי הארכיון עוסקים מאז הקמת המדינה בזיהוי התיעוד שבמוסדות המדינה ובהבאתו לארכיון, בסידורו, בשימורו ובהעמדתו לציבור. ואולם רוב עצום של התיעוד מעולם לא נפתח.

בשנים האחרונות החליטה ממשלת ישראל שעל הארכיון להתאים עצמו לעולם שבו התיעוד דיגיטלי, והציבור רגיל לצרוך מידע באפיקים דיגיטליים וחברתיים. מאחר ויש בארכיון מאות מיליוני עמודים, והמספר גדל בהתמדה, זוהי משימה שתארך שנים. אתר אינטרנט זה הוא תחילתה של דרך ארוכה. ככל שתרבו להשתמש בו, וגם לספר לנו, כך נוכל לשפר את השירות.

אורך הסרטון 9:19

חדשות


15 מרץ

הודעה על סגירת אולם הקריאה למעיינים

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה, מרכז המבקרים ואולם הקריאה יהיו סגורים.

שאר השירותים המקוונים לרבות הזמנת תיקים, ופניות  לקבלת שירות באמצעות האתר יפעלו כרגיל.

המענה הטלפוני לא יפעל בשלב זה, ועל כן מוצע לפנות דרך דף "צור קשר". אנו נשיב לכם באמצעות המייל.

 

 

פתיחת אקורדיון

27 פברואר

שירותי אולם הקריאה בתאריכים 2-5.3.2020 + 10-11.3.2020 ו' – ט' אדר תש"ף + י"ד – ט"ו אדר תש"ף

לידיעת המבקרים באולם הקריאה,

אולם הקריאה יהיה סגור לציבור הרחב ולא יינתן מענה טלפוני בתאריכים:

2.3.2020, ו' אדר תש"ף (יום הבחירות)

3-5.3.2020, ז' – ט' אדר תש"ף (עבודות תשתית)

10-11.3.2020, י"ד – ט"ו אדר תש"ף (חג פורים)

שירות "צור קשר" והזמנת תיקים ימשיך להיות זמין דרך האתר.

 

בברכה,

צוות השירות לציבור

פתיחת אקורדיון

24 פברואר

ארכיון המדינה מפרסם את ספר הבוחרים הראשון של מדינת ישראל

בתאריך כ"ד בטבת תש"ט (25 בינואר 1949), התקיימו הבחירות הדמוקרטיות הראשונות במדינת ישראל. אלו היו הבחירות לאסיפה המכוננת, בית נבחרים בעל 120 נציגים, שהיה אמור לחוקק את חוקת המדינה. היום, לקראת הבחירות לכנסת ה-23, מפרסם ארכיון המדינה את ספר הבוחרים הראשון של מדינת ישראל.
*גנזת המדינה, רותי אברמוביץ:* "ארכיון המדינה מאפשר הצצה אל אחד האירועים המכוננים בתולדות המדינה – ייסודה כמדינה דמוקרטית. במסגרת הפרסום ניתן ללמוד על ההתלבטויות וההחלטות שקיבלו דור המייסדים. חודשים ספורים לאחר ההכרזה על הקמת המדינה היה עליהם לקבוע מסגרת לדמוקרטיה הישראלית, שבתוכה אנו חיים עד היום.
מאחורי כל הסיפור ההיסטורי יש פה גם סיפור משפחתי-אישי, בו כל אחד יכול למצוא את משפחתו, שכניו וחבריו שחיו בארץ בימי ראשית המדינה".
האוסף, המונה 168 תיקים, מכיל את רשימת השמות של דור המייסדים של מדינת ישראל, שמרוכזת בספר הבוחרים. הרשימות מונות את שמותיהם של 506,567 בעלי זכות הבחירה בישראל, והן התבססו על מפקד האוכלוסין שנערך בנובמבר 1948.
בנוסף לספר הבוחרים, סרק ארכיון המדינה את אוסף הכרזות והמצעים של כל אחת מהמפלגות בבחירות הראשונות, את החומר הנלווה לפעילות ועדת הבחירות לאסיפה המכוננת וכמובן את תוצאות הבחירות הראשונות.
על הפרויקט עבדו, בין היתר, מתנדבי השירות האזרחי מהמגזר החרדי בארכיון המדינה.
*לחיפוש בספר הבוחרים:*
את בעלי זכות הבחירה ניתן לחפש לפי שמות היישובים (בערים הגדולות ניתן לחפש לפי שכונות ורחובות).
התיקים מסודרים לפי אזורי קלפיות, והמידע בהם על שמות בעלי זכות הבחירה בינואר 1949 מסודר בסדר אלפביתי:
• שם משפחה
• שם פרטי
• שם האב
• שנת הלידה
• מספר הרישום (מספר תעודת הזהות – הושחר מטעמי צנעת הפרט)
• כתובת
– לעתים נוספו ידנית שמות של בעלי זכות הבחירה בסוף רשימת הקלפי.
פתיחת אקורדיון

השירותים שלנו

 • מחלקת הפקדות

  איתור חומר ארכיוני שמצוי במשרדי הממשלה, במוסדות המדינה, ברשויות מקומיות וברשות גופים פרטיים וראוי להישמר לצמיתות בארכיון המדינה, והבאתו לארכיון. קביעת תקופות שמירה וביעור של רשומות המתייחסות לפעילותם המקצועית והמנהלית של גופים אלה.

 • שירותי מחקר וקהל

  הצגת החומר השמור בארכיון בפני המעיינים: סטודנטים הכותבים עבודה סמינריונית, חוקרים מן האקדמיה המפרסמים מאמר, משרדי ממשלה הנזקקים לרשומות ההיסטוריות שלהם לצורך עבודתם השוטפת, צוותי טלויזיה וקולנוע לצורך הפקת סרטים, הציבור הרחב הנדרש לרשומות המוכיחות את זכויותיו כאזרח, כבעלים של קרקע ועוד.
  יועצי המחקר מסייעים לכל באי הארכיון להשתמש ברשימות ובמאגרי המידע כדי לאתר את המידע המבוקש.

 • רישום המידע הארכיוני

  הקמה, תחזוקה ושיפור מאגר המידע הממוחשב של הארכיון. תיעוד תיקי הארכיון כך שמנוע החיפוש יוכל להביא אל המבקשים את החומרים הרלוונטיים לחיפוש שביצעו.
  טיוב שוטף של המאגר הקיים על-ידי תיקון והגהה של המידע המצוי בו.

 • חשיפת חומרים לציבור

  חשיפת מסמכים ותעודות השמורים בארכיון המדינה על-פי חוק הארכיונים, התקנות בדבר עיון בחומר ארכיוני המופקד בארכיון המדינה, והקריטריונים שאישרה ועדת השרים לעניין רשות העיון בתיעוד ארכיוני מסווג.
  יזום והפעלת תהליכי חשיפה של תיעוד ארכיוני מסווג, מהעולים מבקשות של חוקרים ואנשי מקצוע, ומתן מענה לצרכים אלה בהתאם לחוק, להנחיות ולנהלים.
  מטרת החשיפה היא להגיע לאיזון בין ערכי חופש המחקר וזכות הציבור לדעת, לבין הצורך לשמור על הסודות הביטחוניים של המדינה ויחסי החוץ שלה, ועל צנעת הפרט.

רגולוציה ונהלי עבודה

מסמכי העבודה בארגון מהווים את בסיס המידע העיקרי של מוסדות המדינה. למעשה אלה הם כלי העבודה העיקריים בניהול המידע וקבלת ההחלטות וכמובן תיעוד תהליך קבלת ההחלטות. על כן אין לתאר עבודה מאורגנת ויעילה ללא ניהול מאורגן ויעיל של רשומות ומסמכי המוסד.

בינואר 1955 נחקק בכנסת "חוק הארכיונים". חוק זה מהווה את המסגרת המשפטית, המנהלית והמקצועית לניהול המערכת הארכיונית במדינת ישראל. החוק מעניק לגנז המדינה ובאמצעותו לעובדי ארכיון המדינה, את הסמכות להדריך, להנחות ולפקח על ניהול הארכיונים, הרשומות והמסמכים במוסדות המדינה, ברשויות המקומיות ובתאגידים ממשלתיים.

לאגף בניית האוספים ומחלקת ההפקדות בתוכה, שתי מטרות עיקריות, שנכונות גם עבור מסמכים דיגיטליים וגם עבור מסמכים בנייר:

 1. מיפוי מוסדות המדינה וזיהוי היחידות המייצרות תיעוד בעל חשיבות היסטורית שיש להביאו לארכיון.
 2. הבאת החומר הארכיוני והפקדתו בארכיון.

לצורך מילוי תפקידה מפיקה המחלקה הנחיות ונהלים בתחומים שבאחריותה, כגון: ניהול המסמכים במערכת לניהול מסמכים או בתקיוני נייר, ביעור חומר ארכיוני ניירי או דיגיטאלי, הפקדתו בארכיון המדינה, קביעת תקופת שמירתו על פי חוק, אחזקתו לאורך מחזור חייו ועוד.

 

 • ביעור והפקדת חומר ארכיוני

  ארכיון המדינה מסייע למוסדות המדינה לאתר חומר ארכיוני ניירי שאותו ניתן לבער, מייעצת בדבר אחזקת החומר במגנזות פרטיות עד למועד ביעורן ומנחה כיצד לערוך את החומר הארכיוני שיש לו ערך לשמירה לצמיתות, לקראת הפקדתו בארכיון המדינה .

 • נהלי ניהול מידע

  ארכיון המדינה אשר אמון על פי חוק להנחות את עובדי המדינה בתחום ניהול המסמכים ושמירתם, הפיק - סדרת נהלים שמתייחסים לניהול הדיגיטלי שלהם.
  המטרה בנהלים אלו להבטיח שמירה מסודרת של המסמכים הדיגיטליים ויכולת אחזור שלהם.
  הנהלים מתייחסים להתנהלות במערכת לניהול מסמכים, ניהול דואר אלקטרוני והפקדה בארכיון המדינה של העתקי המסמכים הדיגיטליים בעלי החשיבות ההיסטורית.

 • תקופת שמירה וביעור

  בחוק הארכיונים נקבעו במהלך השנים, משנת 1955 ועד היום, תקופות החזקה לחומר ארכיוני- מסמכים ורשומות, המנוהל במוסדות המדינה השונים.
  כאן ניתן למצוא פירוט של סדרות החומר הארכיוני בחלוקה של תקנות ביעור ושל הנחיות שמירה, המובאות לפי מוסדות המדינה לפי היחידות הארגוניות שבתוכו.

בקרו אותנו בארכיון

א.ש. הרטום 14, הר חוצבים, בניין RAD, ירושלים

ממרכז העיר: קווים 71,72
לרדת בתחנת גולדה/הרטום

מתחנה מרכזית: 67,69,68,38
תחנת ירידה מהאוטובוס – הר חוצבים/הרטום
והליכה רגלית כ-8 דקות

מגבעת התחמושת: קו 40 בשעות הבוקר בלבד
הגעה ישירה – תחנת בניין RAD

אולם קריאה
שעות קבלת קהל

שעות פתיחה ויעוץ
ימים א' – ה' 09:00 – 15:00

אולם הקריאה סגור בחגים וערבי
חגים ובחוה"מ סוכות ופסח.
פגרת קיץ חלה מידי שנה בחודש
אוגוסט.

צרו קשר

02-5680-680
מענה טלפוני באולם הקריאה ניתן בין השעות 13:00 – 15:00