רגולציה ונהלי עבודה

היקף קטן וידוע מכלל התיעוד המתנהל בגופי הממשל, הינו בעל ערך לשמירה לצמיתות מבחינה מנהלית, משפטית והיסטורית, ועליו להיות מופקד בארכיון המדינה מתוקף המסגרת החוקית בתוכה הוא נמצא ופועל.

 

אחריותם המשותפת של כל מוסדות המדינה לנהל בצורה מיטבית את כל רשומותיהן ובכללם את אלה המשקפות  את פעילותם הקריטית ובבוא הזמן להעביר אותן למשמרת בארכיון המדינה בצורה מסודרת.

ולשם כך, ארכיון המדינה יצר הנחיות המסבירות את תהליך ההפקדה

 

נוהל הפקדת חומר ארכיוני ניירי בארכיון המדינה

רשימת הפקדה לחומר ארכיוני ניירי (Excel)

רשימת הפקדה לחומר ארכיוני ניירי - דוגמא למפקידים

נספח: מפרט טכני לתיק ארכיון סטנדרטי להפקדת חומר ניירי

נספח: מפרט טכני למיכל ארכיון סטנדרטי להפקדת חומר ניירי

נוהל הפקדת חומר ארכיוני דיגיטלי בארכיון המדינה

רשימת הפקדה לחומר ארכיוני דיגיטלי (Excel)

רשימת הפקדה לחומר ארכיוני דיגיטלי - דוגמא למפקידים

נוהל הפקדת אוספים פרטיים בארכיון המדינה