רגולציה ונהלי עבודה

בחוק הארכיונים נקבעו במהלך השנים, משנת 1955 ואף בימים אלו, תקופות החזקה לחומר ארכיוני- מסמכים ורשומות, המנוהלים במוסדות המדינה השונים.

בהמשך ניתן למצוא פירוט של סדרות החומר הארכיוני בחלוקה של תקנות ביעור ושל הנחיות שמירה, המובאות לפי מוסדות המדינה והיחידות הארגוניות שבתוכו.

בחרנו להציג את תקופות השמירה בחלוקה לארבעה חטיבות:

תקנות והנחיות כלליות, הנוגעות לכלל מוסדות המדינה לרבות הרשויות המקומיות

תקנות והנחיות המתייחסות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהן

תקנות והנחיות המתייחסות לבתי משפט ובתי דין

תקנות והנחיות המתייחסות לחברות ממשלתיות ותאגידים ממשלתיים, שמהווים גופים בפיקוח גנז המדינה.

תקנות והנחיות כלליות

הנחיות
תקנות

מוסדות מדינה על פי צו (חברות ותאגידים ממשלתיים)

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ - הנחיות

הנחיות

בנק ישראל

הנחיות

החברה הממשלתית לתיירות

הנחיות

המוסד לביטוח לאומי

הנחיות
תקנות

הנחיות כלליות לתאגידים ממשלתיים או ממלכתיים

הנחיות

חברת דואר ישראל

הנחיות

מנהל מקרקעי ישראל

הנחיות

מקורות חברת המים בע"מ

הנחיות

עמידר - החברה הלאומית לשיכון עולים בע"מ

הנחיות

צים - חברת השייט הישראלי בע"מ

הנחיות

רכבת ישראל

הנחיות

רשות החשמל

הנחיות

רשות הטבע והגנים

הנחיות

רשות הנמלים

הנחיות

רשות השידור

הנחיות

רשות ניירות הערך

הנחיות
תקנות

רשות שדות התעופה

הנחיות

שירות התעסוקה

הנחיות

משרדי ממשלה ויחידות סמך

המשרד לבטחון פנים

כולל משטרת ישראל, רשות האכיפה והגביה ושירות בתי הסוהר
הנחיות
תקנות

המשרד להגנת הסביבה

הנחיות

משרד העלייה והקליטה

שם קודם: המשרד לקליטת עליה
הנחיות
תקנות

המשרד לשירותי דת

הנחיות

משרד האוצר

הנחיות
תקנות

משרד האנרגיה והמים

הנחיות

משרד הבינוי והשיכון

הנחיות
תקנות

משרד הבריאות

הנחיות
תקנות

משרד החינוך

שם קודם: משרד החינוך, התרבות והספורט
הנחיות
תקנות

משרד החוץ

הנחיות
תקנות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שם קודם: משרד החקלאות
הנחיות
תקנות

משרד המדע, התרבות והספורט

הנחיות

משרד המשפטים

הנחיות
תקנות

משרד הפנים

הנחיות
תקנות

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שמות קודמים:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד הרווחה
הנחיות
תקנות

משרד התחבורה

הנחיות
תקנות

משרד מבקר המדינה

הנחיות

משרד התיירות

הנחיות

משרד התקשורת

הנחיות
תקנות

משרד הכלכלה והתעשייה

שם קודם: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
הנחיות
תקנות

משרד ראש הממשלה

הנחיות
תקנות

רשויות מקומיות

הנחיות
תקנות

בתי משפט ובתי דין

הנחיות
תקנות

מועצות דתיות

תקנות