ממשל

דף בהקמה

אגף ממשל בארכיון המדינה

אגף הממשל אחראי על הממשק שבין ארכיון המדינה לבין מוסדות המדינה בנושאים:

 • ניהול המידע הארכיוני
 • הערכת מסמכים ארכיוניים לביעור או הפקדה
 • מתן אישורי ביעור בחלוף תקופת השמירה
 • עידוד הפקדת מסמכים ארכיוניים דיגיטליים בארכיון
 • קליטת המסמכים לצמיתות בארכיון
 • שמירה ושימור המסמכים לצמיתות בארכיון
 • השאלת החומר לגורמים המפקידים
 • סריקת המסמכים הנייריים לשם הנגשתם לציבור
 • שיקום פיסי של תיעוד ניירי בעל מצב פיסי ירוד

 

מטרות אגף ממשל:

 • שיפור תהליכי עבודה ייעודיים מול מוסדות המדינה
 • מתן שירות מקצועי, איכותי ויעיל
 • פרסום מידע ונהלים עדכניים

קהל היעד

 • מוסדות מדינה לפי הגדרתם בחוק הארכיונים (משרדי ממשלה, מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וכד').
 • כל מי שבחזקתו חומר ארכיוני ממלכתי

מבנה האגף:

אורך הסרטון 1:44

חדשות


15 מרץ

הודעה על סגירת אולם הקריאה למעיינים

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה, מרכז המבקרים ואולם הקריאה יהיו סגורים.

שאר השירותים המקוונים לרבות הזמנת תיקים, ופניות  לקבלת שירות באמצעות האתר יפעלו כרגיל.

המענה הטלפוני לא יפעל בשלב זה, ועל כן מוצע לפנות דרך דף "צור קשר". אנו נשיב לכם באמצעות המייל.

 

 

פתיחת אקורדיון

27 פברואר

שירותי אולם הקריאה בתאריכים 2-5.3.2020 + 10-11.3.2020 ו' – ט' אדר תש"ף + י"ד – ט"ו אדר תש"ף

לידיעת המבקרים באולם הקריאה,

אולם הקריאה יהיה סגור לציבור הרחב ולא יינתן מענה טלפוני בתאריכים:

2.3.2020, ו' אדר תש"ף (יום הבחירות)

3-5.3.2020, ז' – ט' אדר תש"ף (עבודות תשתית)

10-11.3.2020, י"ד – ט"ו אדר תש"ף (חג פורים)

שירות "צור קשר" והזמנת תיקים ימשיך להיות זמין דרך האתר.

 

בברכה,

צוות השירות לציבור

פתיחת אקורדיון

24 פברואר

ארכיון המדינה מפרסם את ספר הבוחרים הראשון של מדינת ישראל

בתאריך כ"ד בטבת תש"ט (25 בינואר 1949), התקיימו הבחירות הדמוקרטיות הראשונות במדינת ישראל. אלו היו הבחירות לאסיפה המכוננת, בית נבחרים בעל 120 נציגים, שהיה אמור לחוקק את חוקת המדינה. היום, לקראת הבחירות לכנסת ה-23, מפרסם ארכיון המדינה את ספר הבוחרים הראשון של מדינת ישראל.
*גנזת המדינה, רותי אברמוביץ:* "ארכיון המדינה מאפשר הצצה אל אחד האירועים המכוננים בתולדות המדינה – ייסודה כמדינה דמוקרטית. במסגרת הפרסום ניתן ללמוד על ההתלבטויות וההחלטות שקיבלו דור המייסדים. חודשים ספורים לאחר ההכרזה על הקמת המדינה היה עליהם לקבוע מסגרת לדמוקרטיה הישראלית, שבתוכה אנו חיים עד היום.
מאחורי כל הסיפור ההיסטורי יש פה גם סיפור משפחתי-אישי, בו כל אחד יכול למצוא את משפחתו, שכניו וחבריו שחיו בארץ בימי ראשית המדינה".
האוסף, המונה 168 תיקים, מכיל את רשימת השמות של דור המייסדים של מדינת ישראל, שמרוכזת בספר הבוחרים. הרשימות מונות את שמותיהם של 506,567 בעלי זכות הבחירה בישראל, והן התבססו על מפקד האוכלוסין שנערך בנובמבר 1948.
בנוסף לספר הבוחרים, סרק ארכיון המדינה את אוסף הכרזות והמצעים של כל אחת מהמפלגות בבחירות הראשונות, את החומר הנלווה לפעילות ועדת הבחירות לאסיפה המכוננת וכמובן את תוצאות הבחירות הראשונות.
על הפרויקט עבדו, בין היתר, מתנדבי השירות האזרחי מהמגזר החרדי בארכיון המדינה.
*לחיפוש בספר הבוחרים:*
את בעלי זכות הבחירה ניתן לחפש לפי שמות היישובים (בערים הגדולות ניתן לחפש לפי שכונות ורחובות).
התיקים מסודרים לפי אזורי קלפיות, והמידע בהם על שמות בעלי זכות הבחירה בינואר 1949 מסודר בסדר אלפביתי:
• שם משפחה
• שם פרטי
• שם האב
• שנת הלידה
• מספר הרישום (מספר תעודת הזהות – הושחר מטעמי צנעת הפרט)
• כתובת
– לעתים נוספו ידנית שמות של בעלי זכות הבחירה בסוף רשימת הקלפי.
פתיחת אקורדיון

השירותים שלנו

 • הפקדות

  המחלקה אמונה על מיפוי, איתור וקידום הפקדה של חומר ארכיוני, דיגיטלי וניירי, המצוי במוסדות המדינה וברשות גופים פרטיים וראוי להישמר לצמיתות בארכיון המדינה.
  כחלק מפעילותה, המחלקה קובעת נהלים בתחום ניהול המידע, ומנפיקה אישורי ביעור אחר סריקה של תיעוד שגרתי.

 • גניזה וסריקה

  המחלקה אמונה על קבלת חומר ארכיוני פיזי המיועד לשמירה לצמיתות ועל תפעול אתר הגניזה הלאומי.
  המחלקה מוודאת שהגופים המפקידים מעודכנים בתהליך ההפקדה לרבות סיום קליטת ההפקדה ומיקומה בארכיון המדינה. ונותנת שירות איתור והשאלה של תיקים לבקשת הגורמים המפקידים.
  בנוסף, המחלקה מקדמת תהליך סריקה תעשייתי לטובת יצירת מחסן דיגיטלי המשמש בסיס להנגשת התיעוד לציבור. וסריקה על פי דרישה (אד הוק) לטובת הנגשה דיגיטלית מהירה לבקשות העיון המגיעים מהציבור הרחב וממוסדות המדינה.

 • ביעור

  המחלקה אמונה על מתן אישורי ביעור לתיעוד שגרתי, בסיום מחזור החיים שלו, באשר הוא חסר ערך ארכיוני לשמירה לצמיתות.
  המחלקה אחראית להסדיר ולתקף את תקופות השמירה לכל מוסדות המדינה ובכך לקבוע את אורך מחזור חייו הרלוונטי של התיעוד השגרתי.
  ביעור הרשומות נעשה בצורה מבוקרת ומאושרת, בהתאם להנחיות ולתקנות הארכיונים.

 • מעבדת שימור ושיקום

  מעבדה ייעודית המפעילה מכשור ושיטות עבודה ייחודיים, על מנת לחזק, לשקם ולשמר את הפריטים הארכיוניים הנייריים לשימוש הדורות הבאים.

רגולוציה ונהלי עבודה

מסמכי העבודה בארגון מהווים את בסיס המידע העיקרי של מוסדות המדינה. אלה הם כלי העבודה העיקריים בניהול המידע, קבלת החלטות ותיעודן. על כן, נדרש ניהול מאורגן ויעיל של רשומות מסמכי המוסד.

בינואר 1955 נחקק בכנסת "חוק הארכיונים", המהווה את המסגרת המשפטית, המנהלית והמקצועית לניהול המערכת הארכיונית במדינת ישראל. החוק מעניק לגנז המדינה, ובאמצעותו, לעובדי ארכיון המדינה, את הסמכות להנחות על סדרי ניהול הארכיונים, הרשומות והמסמכים במוסדות המדינה, ברשויות המקומיות הנמצאים תחת חוק הארכיונים.

על כן, אחראי האגף בהפקת הנחיות ונהלים לתחומים שבאחריותו: ניהול רשומות במערכת לניהול מסמכים או בתיקיוני נייר, אחזקת חומר ארכיוני ניירי או דיגיטלי לאורך מחזור חייו, הפקדתו בארכיון המדינה, קביעת תקופות שמירה על פי חוק, ביעורו בתום התקופה ועוד.

 • הנחיות לניהול מידע דיגיטלי

  מוסדות המדינה יוצרים מסמכים רשמיים ממוחשבים באורח שהפך את רוב התיעוד שנוצר על ידם לדיגיטלי. בעקבות כך החליטה ממשלת ישראל שעל ארכיון המדינה לעבוד בסביבה דיגיטלית, ולהנחות את המשרדים בהתאם.
  ארכיון המדינה, האמון להנחות את מוסדות המדינה בתחום ניהול המסמכים ושמירתם, הפיק סדרת נהלים שמטרתם העיקרית היא להבטיח שמירה מסודרת של המסמכים ויכולת אחזור נאותה שלהם. הנהלים מתייחסים, בין היתר, להתנהלות נכונה במערכת לניהול מסמכים, ניהול דואר אלקטרוני לטובת הפקדה עתידית מסודרת של העתקי המסמכים הדיגיטליים בעלי החשיבות ההיסטורית בארכיון המדינה

 • הנחיות להפקדת תיעוד ארכיוני לצמיתות בארכיון המדינה

  היקף קטן וידוע מכלל התיעוד המתנהל בגופי הממשל, הינו בעל ערך לשמירה לצמיתות מבחינה מנהלית, משפטית והיסטורית, ועליו להיות מופקד בארכיון המדינה מתוקף המסגרת החוקית בתוכה הוא נמצא ופועל.

  אחריותם המשותפת של כל מוסדות המדינה לנהל בצורה מיטבית את כל רשומותיהן ובכללם את אלה המשקפות את פעילותם הקריטית ובבוא הזמן להעביר אותן למשמרת בארכיון המדינה בצורה מסודרת.
  ולשם כך, ארכיון המדינה יצר הנחיות המסבירות את תהליך ההפקדה

 • ביעור

  בתיקיונים ובמגנזות של מוסדות המדינה והרשויות המקומיות מצטברות מדי שנה כמויות גדולות של חומר ארכיוני. התיעוד המצטבר, אגב התנהלותו השגרתית, הינו מגוון ומכיל: תיקי התכתבות לפי נושאים, סדרות גדולות של תיקי פרט, דו"חות, פרוטוקולים, אסמכתאות כספיות, הזמנות ועוד.
  חלק קטן מחומר זה הינו בעל ערך לשמירה לתקופות ארוכות או לצמיתות מבחינה מנהלית, משפטית ומחקרית ועתיד לעבור לארכיון בבוא העת, אבל רובו הגדול של החומר ניתן לביעור בתום תקופה מוגדרת בתקנות הביעור או הנחיות מכוחה.
  ביעור חומר חסר ערך, שהשימוש בו פסק, מביא לחסכון במקום אחסון ובמשאבים כספיים, ומאפשר שמירה יעילה ובטוחה של חומר ארכיוני רב, שערכו מצדיק שמירה לתקופות ארוכות או לצמיתות.
  מחלקת הביעור מסייעת למוסדות המדינה להעריך חומר ארכיוני ניירי שאותו ניתן לבער, מייעצת בדבר אחזקת החומר במגנזות פרטיות עד למועד ביעורן ומשמשת כרגולטור ומנחה מקצועי המאשר ביעור של חומר ארכיוני שגרתי.

 • תקופות שמירה וביעור

  בחוק הארכיונים נקבעו במהלך השנים, משנת 1955 ועד היום, תקופות החזקה לחומר ארכיוני - מסמכים ורשומות, המנוהלים במוסדות המדינה השונים.
  כאן ניתן למצוא פירוט של סדרות החומר הארכיוני בחלוקה של תקנות ביעור ושל הנחיות שמירה, המובאות לפי נושאי תיעוד במוסדות המדינה ובהיחידות הארגוניות שבתוכו.
  תקופות השמירה מחולקות לחמש חטיבות:
  • תקנות והנחיות כלליות, הנוגעות לכלל מוסדות המדינה על פי צו (חברות ממשלתיות ותאגידים ממשלתיים)
  • תקנות והנחיות המתייחסות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהן.
  • תקנות והנחיות המתייחסות לרשויות המקומיות.
  תקנות והנחיות המתייחסות לבתי משפט ובתי דין.
  • תקנות והנחיות המתייחסות מועצות דתיות.

בקרו אותנו בארכיון

א.ש. הרטום 14, הר חוצבים, בניין RAD, ירושלים ממרכז העיר: קווים 71,72 לרדת בתחנת גולדה/הרטום מתחנה מרכזית: 67,69,68,38 תחנת ירידה מהאוטובוס - הר חוצבים/הרטום והליכה רגלית כ-8 דקות מגבעת התחמושת: קו 40 בשעות הבוקר בלבד הגעה ישירה - תחנת בניין RAD

אולם קריאה שעות קבלת קהל

שעות פתיחה ויעוץ ימים א' - ה' 09:00 - 15:00 אולם הקריאה סגור בחגים וערבי חגים ובחוה"מ סוכות ופסח. פגרת קיץ חלה מידי שנה בחודש אוגוסט.

צרו קשר

02-5680-680 מענה טלפוני באולם הקריאה ניתן בין השעות 13:00 - 15:00