אמנהלת העם – 1948

 

מנהלת העם (12/04/1948 – 14/05/1948)

ישיבת מנהלת העם – ט' בניסן התש"ח – 18.4.1948

ישיבת מנהלת העם – י"ב בניסן התש"ח – 21.4.1948

ישיבת מנהלת העם – ט"ז בניסן התש"ח – 25.4.1948

ישיבת מנהלת העם – י"ז בניסן התש"ח – 26.4.1948

ישיבת מנהלת העם – כ"ד בניסן התש"ח – 3.5.1948

ישיבת מנהלת העם – כ"ה בניסן התש"ח – 4.5.1948

ישיבת מנהלת העם – כ"ו בניסן התש"ח – 5.5.1948 (בבוקר)

ישיבת מנהלת העם – כ"ו בניסן התש"ח- 5.5.1948 (בערב)

ישיבת מנהלת העם – ג' באייר התש"ח – 12.5.1948 (בבוקר)

ישיבת מנהלת העם – ג' באייר התש"ח – 12.5.1948 (בערב)

ישיבת מנהלת העם – ד' באייר התש"ח – 13.5.1948