1950

הממשלה השניה (30/10/1950 – 08/10/1951)

 

ישיבת הממשלה י"ד בטבת תש"י 3.1.50

ישיבת הממשלה כ' בטבת תש"י  9.1.50

ישיבת הממשלה כ"א בטבת תש"י  10.1.50

ישיבת הממשלה כ"ח בטבת תש"י 17.1.50

ישיבת הממשלה ז' בשבט תש"י 25.1.50

ישיבת הממשלה ט"ו בשבט תש"י 2.2.50

ישיבת הממשלה כ"א בשבט תש"י 8.2.50

ישיבת הממשלה כ"ב בשבט תש"י 9.2.50

ישיבת הממשלה כ"ח בשבט תש"י 15.2.50

ישיבת הממשלה ד' באדר תש"י 21.2.50

ישיבת הממשלה ה' באדר תש"י 22.2.50

ישיבת הממשלה י"א באדר תש"י 28.2.50

ישיבת הממשלה י"ב באדר תש"י 1.3.50

ישיבת הממשלה י"ט באדר תש"י 8.3.50

ישיבת הממשלה כ"ה באדר תש"י 14.3.50

ישיבת הממשלה כ"ו באדר תש"י 15.3.50

ישיבת הממשלה ד' בניסן תש"י 22.3.50

ישיבת הממשלה י"א בניסן תש"י 29.3.50

ישיבת הממשלה י"ד בחשון תש"י 2.4.50

ישיבת הממשלה כ"ה בניסן תש"י 12.4.50

ישיבת הממשלה ב' באייר תש"י 19.4.50

ישיבת הממשלה ט' באייר תש"י 26.4.50

ישיבת הממשלה י' באייר תש"י 27.4.50

ישיבת הממשלה ט"ז באייר תש"י 3.5.50

ישיבת הממשלה כ"ג באייר תש"י 10.5.50

ישיבת הממשלה א' בסיון תש"י 17.5.50

ישיבת הממשלה ח' בסיון תש"י 24.5.50

ישיבת הממשלה ט"ו בסיון תש"י 31.5.50

ישיבת הממשלה כ"ג בסיון תש"י 7.6.50

ישיבת הממשלה כ"ט בסיון תש"י 14.6.50

ישיבת הממשלה ו' בתמוז תש"י 21.6.50

ישיבת הממשלה י"ג בתמוז תש"י 28.6.50

ישיבת הממשלה י"ז בתמוז תש"י 2.7.50

ישיבת הממשלה כ' בתמוז תש"י 5.7.50

ישיבת הממשלה כ"ז בתמוז תש"י 12.7.50

ישיבת הממשלה ה' באב תש"י 19.7.50

ישיבת הממשלה י"ב באב תש"י 26.7.50

ישיבת הממשלה כ' באב תש"י 3.8.50

ישיבת הממשלה כ"ג באב תש"י 6.8.50

ישיבת הממשלה כ"ו באב תש"י 9.8.50

ישיבת הממשלה ל' באב תש"י 13.8.50

ישיבת הממשלה ה' באלול תש"י 21.8.50

ישיבת הממשלה י' באלול תש"י 23.8.50

ישיבת הממשלה י"ז באלול תש"י 30.8.50

ישיבת הממשלה י"ח באלול תש"י 31.8.50

ישיבת הממשלה כ"ב באלול תש"י 4.9.50

ישיבת הממשלה כ"ה באלול תש"י 7.9.50

ישיבת הממשלה ג' בתשרי תשי"א 14.9.50

ישיבת הממשלה ח' בתשרי תשי"א 19.9.50

ישיבת הממשלה י"ג בתשרי תשי"א 24.9.50

ישיבת הממשלה כ"ד בתשרי תשי"א 5.10.50

ישיבת הממשלה כ"ח בתשרי תשי"א 9.10.50

ישיבת הממשלה א' בחשון תשי"א 12.10.50

ישיבת הממשלה ה' בחשון תשי"א 16.10.50

ישיבת הממשלה י"ג בחשוון תשי"א 24.10.50

ישיבת הממשלה ט"ו בחשוון תשי"א 26.10.50

ישיבת הממשלה י"ט בחשוון תשי"א 30.10.50

ישיבת הממשלה כ"ב בחשוון תשי"א 2.11.50

ישיבת הממשלה כ"ו בחשון תשי"א 6.11.50

ישיבת הממשלה ו' בכסלו תשי"א 15.11.50

ישיבת הממשלה י"ג בכסלו תשי"א 22.11.50

ישיבת הממשלה י"ז בכסלו תשי"א 26.11.50

ישיבת הממשלה כ' בכסלו תשי"א 29.11.50

ישיבת הממשלה כ"ב בכסלו תשי"א 1.12.50

ישיבת הממשלה כג בכסלו תשי"א 2.12.50

ישיבת הממשלה כ"ה בכסלו תשי"א 4.12.50

ישיבת הממשלה כ"ז בכסלו תשי"א 6.12.50

ישיבת הממשלה ד' בטבת תשי"א 13.12.50

ישיבת הממשלה י"א בטבת תשי"א 20.12.50

ישיבת הממשלה י"ח בטבת תשי"א 27.12.50