1951

הממשלה השלישית (08/10/1951 – 22/12/1952)

ישיבת הממשלה כ"ה בטבת תשי"א 3.1.1951

ישיבת הממשלה כ"ט בטבת תשי"א 7.1.1951

ישיבת הממשלה י"א בשבט תשי"א 18.1.1951

ישיבת הממשלה ט"ז בשבט תשי"א 23.1.1951

ישיבת הממשלה י"ח בשבט תשי"א 25.1.1951

ישיבת הממשלה כ"ה בשבט תשי"א 1.2.1951

ישיבת הממשלה ב' באדר א' תשי"א 8.2.1951

ישיבת הממשלה ט' באדר א' תשי"א 15.2.1951

ישיבת הממשלה ט"ז באדר א' תשי"א 22.2.1951

ישיבת הממשלה כ"ג באדר א' תשי"א 1.3.1951

ישיבת הממשלה ל' באדר א' תשי"א 8.3.1951

ישיבת הממשלה ו' באדר ב' תשי"א 15.3.1951

ישיבת הממשלה י"ד באדר ב' תשי"א 22.3.1951

ישיבת הממשלה י"ט באדר ב' תשי"א 27.3.1951

ישיבת הממשלה כ"א באדר ב' תשי"א 29.3.1951

ישיבת הממשלה כ"ח באדר ב' תשי"א 5.4.1951

ישיבת הממשלה ה' בניסן תשי"א 11.4.1951

ישיבת הממשלה י"ב בניסן תשי"א 18.4.1951

ישיבת הממשלה כ"ו בניסן תשי"א 2.5.1951

ישיבת הממשלה ג' באייר תשי"א 9.5.1951

ישיבת הממשלה י"א באייר תשי"א 17.5.1951

ישיבת הממשלה י"ג באייר תשי"א 19.5.1951

ישיבת הממשלה ט"ו באייר תשי"א 21.5.1951

ישיבת הממשלה ט"ז באייר תשי"א 22.5.1951

ישיבת הממשלה י"ח באייר תשי"א 24.5.1951

ישיבת הממשלה כ"ה באייר תשי"א 31.5.1951

ישיבת הממשלה ט' בסיון תשי"א 13.6.1951

ישיבת הממשלה ט"ז בסיון תשי"א 20.6.1951

ישיבת הממשלה כ"ג בסיון תשי"א 27.6.1951

ישיבת הממשלה ל' בסיון תשי"א 4.7.1951

ישיבת הממשלה ז' בתמוז תשי"א 11.7.1951

ישיבת הממשלה י"ד בתמוז תשי"א 18.7.1951

ישיבת הממשלה כ"א בתמוז תשי"א 25.7.1951

ישיבת הממשלה כ"ח בתמוז תשי"א 1.8.1951

ישיבת הממשלה ו' באב תשי"א 8.8.1951

ישיבת הממשלה י"ב באב תשי"א 14.8.1951

ישיבת הממשלה כ' באב תשי"א 22.8.1951

ישיבת הממשלה כ"ז באב תשי"א 29.8.1951

ישיבת הממשלה ד' באלול תשי"א 5.9.1951

ישיבת הממשלה י"א באלול תשי"א 12.9.1951

ישיבת הממשלה ט"ז באלול תשי"א 17.9.1951

ישיבת הממשלה י"ח באלול תשי"א 19.9.1951

ישיבת הממשלה כ"ה באלול תשי"א 26.9.1951

ישיבת הממשלה ד' בתשרי תשי"ב 4.10.1951

ישיבת הממשלה ז' בתשרי תשי"ב 7.10.1951

ישיבת הממשלה י"א בתשרי תשי"ב 11.10.1951

ישיבת הממשלה י"ז בתשרי תשי"ב 17.10.1951

ישיבת הממשלה כ"ד בתשרי תשי"ב 24.10.1951

ישיבת הממשלה כ"ה בתשרי תשי"ב 25.10.1951

ישיבת הממשלה כ"ח בתשרי תשי"ב 28.10.1951

ישיבת הממשלה ה' בחשון תשי"ב 4.11.1951

ישיבת הממשלה י"ב בחשון תשי"ב 11.11.1951

ישיבת הממשלה י"ט בחשון תשי"ב 18.11.1951

ישיבת הממשלה כ"ו בחשון תשי"ב 25.11.1951

ישיבת הממשלה ג' בכסלו תשי"ב 2.12.1951

ישיבת הממשלה י' בכסלו תשי"ב 9.12.1951

ישיבת הממשלה י"ז בכסלו תשי"ב 16.12.1951

ישיבת הממשלה כ"ד בכסלו תשי"ב 23.12.1951

ישיבת הממשלה א' בטבת תשי"ב 31.12.1951