1952

הממשלה הרביעית (22/12/1952 – 26/01/1954)

ישיבת הממשלה ח' בטבת תשי"ב 6.1.52

ישיבת הממשלה טו' בטבת תשי"ב 13.1.52

ישיבת הממשלה כב' בטבת תשי"ב 20.1.52

ישיבת הממשלה כט' בטבת תשי"ב 26.1.52

ישיבת הממשלה א' בשבט תשי"ב 28.1.52

ישיבת הממשלה ב' בשבט תשי"ב 29.1.52

ישיבת הממשלה ז' בשבט תשי"ב 3.2.52

ישיבת הממשלה יא' בשבט תשי"ב  7.2.52

ישיבת הממשלה יד' בשבט תשי"ב 10.2.52

ישיבת הממשלה כא' בשבט תשי"ב 17.2.52

ישיבת הממשלה כח' בשבט תשי"ב 24.2.52

ישיבת הממשלה ה' באדר תשי"ב2.3.52 

ישיבת הממשלה י"ב באדר תשי"ב 9.3.1952

ישיבת הממשלה כו' באדר תשי"ב 23.3.52

ישיבת הממשלה ה' בניסן תשי"ב 31.3.52

ישיבת הממשלה יא' בניסן תשי"ב   6.4.52

ישיבת הממשלה כה' בניסן תשי"ב 20.4.52

ישיבת הממשלה ג' באייר תשי"ב 27.4.52

ישיבת הממשלה ט' באייר תשי"ב 4.5.52

ישיבת הממשלה טז' אייר תשי"ב 11.5.52

ישיבת הממשלה כג' אייר תשי"ב 18.5.52

ישיבת הממשלה א' בסיוון תשי"ב 25.5.52

ישיבת הממשלה ב' בסיון תשי"ב 26.5.52

ישיבת הממשלה ח' בסיון תשי"ב  1.6.52

ישיבת הממשלה טו' בסיון תשי"ב 8.6.52

ישיבת הממשלה כב' בסיון תשי"ב 15.6.52

ישיבת הממשלה כה' בסיון תשי"ב 18.6.52

ישיבת הממשלה כט' סיון תשי"ב 22.6.52

ישיבת הממשלה ג' בתמוז תשי"ב  26.6.52

ישיבת הממשלה ו' בתמוז תשי"ב 29.6.52

ישיבת הממשלה י' תמוז תשי"ב 3.7.52

ישיבת הממשלה י"ג בתמוז תשי"ב 6.7.52

ישיבת הממשלה כ' תמוז תשי"ב 13.7.52

ישיבת הממשלה כ' בתמוז תשי"ב (אחר הצהריים) 13.7.52

ישיבת הממשלה כז בתמוז תשי"ב 20.7.52

ישיבת הממשלה ה' באב תשי"ב 27.7.52

ישיבת הממשלה י"ב באב תשי"ב 3.8.52

ישיבת הממשלה י"ט באב תשי"ב 10.8.52

ישיבת הממשלה כ"ב באב תשי"ב 14.8.52

ישיבת הממשלה כ"ו באב תשי"ב 17.8.52

ישיבת הממשלה ג' באלול תשי"ב 24.8.52

ישיבת הממשלה י באלול תשי"ב 31.8.52

ישיבת הממשלה יד באלול תשי"ב 4.9.52

ישיבת הממשלה יז אלול תשי"ב 7.9.52

ישיבת הממשלה יח באלול התשי"ב 8.9.52

ישיבת הממשלה כ"ד באלול תשי"ב 14.9.52

ישיבת הממשלה ד' בתשרי תשי"ג 23.9.52

ישיבת הממשלה י"א בתשרי תשי"ג 30.9.52

ישיבת הממשלה כג תשרי תשי"ג 12.10.52

ישיבת הממשלה כה תשרי תשי"ג 14.10.52

ישיבת הממשלה ל' תשרי תשי"ג 19.10.52

ישיבת הממשלה ז' בחשון תשי"ג 26.10.52

ישיבות הממשלה י"א בחשון תשי"ג 30.10.52

ישיבות הממשלה יד בחשון תשי"ג 2.11.52

ישיבות הממשלה כ"א חשון תשי"ג 9.11.52

ישיבות בממשלה כח חשון תשי"ג 16.11.52

ישיבות הממשלה ה' בכסליו תשי"ג 23.11.52

ישיבות הממשלה י"ב בכסליו תשי"ג 30.11.52

ישיבות הממשלה ט"ו בכסליו תשי"ג 3.12.52

ישיבות הממשלה ט"ו בכסליו תשי"ג 3.12.52

ישיבות הממשלה י"ט בכסליו תשי"ג 7.12.52

ישיבות הממשלה א' טבת תשי"ג 19.12.52

ישיבות הממשלה ד' בטבת תשי"ג 22.12.52

ישיבות הממשלה ו' טבת תשי"ג 24.12.52

ישיבות הממשלה ו' טבת תשי"ג 24.12.52

ישיבות הממשלה י' בטבת תשי"ג 28.12.52