1953

ראש הממשלה דוד בן-גוריון פורש לשדה בוקר

ישיבת הממשלה י"ז בטבת תשי"ג 4.1.1953

ישיבת הממשלה כ"ד בטבת תשי"ג 11.1.1953

ישיבת הממשלה ב' בשבט תשי"ג 18.1.1953

ישיבת הממשלה ה' בשבט תשי"ג 21.1.1953

ישיבת הממשלה ט' בשבט תשי"ג 25.1.1953

ישיבת הממשלה ט"ז בשבט תשי"ג 1.2.1953

ישיבת הממשלה י"ט בשבט תשי"ג 4.2.1953

ישיבת הממשלה כ"ג בשבט תשי"ג 8.2.1953

ישיבת הממשלה כ"ד בשבט תשי"ג 9.2.1953

ישיבת הממשלה כ"ה בשבט תשי"ג 10.2.1953

ישיבת הממשלה ל' בשבט תשי"ג 15.2.1953

ישיבת הממשלה ז' באדר תשי"ג 22.2.1953

ישיבת הממשלה י' באדר תשי"ג 25.2.1953

ישיבת הממשלה י"ד באדר תשי"ג 1.3.1953

ישיבת הממשלה כ"א באדר תשי"ג 8.3.1953

ישיבת הממשלה כ"ח באדר תשי"ג 15.3.1953

ישיבת הממשלה ב' בניסן תשי"ג 18.3.1953

ישיבת הממשלה ו' בניסן תשי"ג 22.3.1953

ישיבת הממשלה י"ג בניסן תשי"ג 29.3.1953

ישיבת הממשלה כ"ג בניסן תשי"ג 8.4.1953

ישיבת הממשלה כ"ז בניסן תשי"ג 12.4.1953

ישיבת הממשלה ב' באייר תשי"ג 17.4.1953

ישיבת הממשלה ה' באייר תשי"ג 20.4.1953- לא נכתב פרוטוקול

ישיבת הממשלה י"א באייר תשי"ג 26.4.1953

ישיבת הממשלה י"ח באייר תשי"ג 3.5.1953

ישיבת הממשלה כ"א באייר תשי"ג 6.5.1953- לא נכתב פרוטוקול

ישיבת הממשלה כ"ה באייר תשי"ג 10.5.1953

ישיבת הממשלה כ"ח באייר תשי"ג 13.5.1953

ישיבת הממשלה ג' בסיון תשי"ג 17.5.1953

ישיבת הממשלה י' בסיון תשי"ג 24.5.1953

ישיבת הממשלה י"ב בסיון תשי"ג 26.5.1953

ישיבת הממשלה י"ג בסיון תשי"ג 27.5.1953

ישיבת הממשלה י"ז בסיון תשי"ג 31.5.1953

ישיבת הממשלה כ' בסיון תשי"ג 3.6.1953

ישיבת הממשלה כ"ד בסיון תשי"ג 7.6.1953

ישיבת הממשלה כ"ה בסיון תשי"ג 8.6.1953

ישיבת הממשלה כ"ח בסיון תשי"ג 11.6.1953

ישיבת הממשלה א' בתמוז תשי"ג 14.6.1953

ישיבת הממשלה ח' בתמוז תשי"ג 21.6.1953

ישיבת הממשלה ט"ו בתמוז תשי"ג 28.6.1953

ישיבת הממשלה כ"ב בתמוז תשי"ג 5.7.1953

ישיבת הממשלה כ"ט בתמוז תשי"ג 12.7.1953

ישיבת הממשלה ז' באב תשי"ג 19.7.1953

ישיבת הממשלה י"ד באב תשי"ג 26.7.1953

ישיבת הממשלה כ"א באב תשי"ג 2.8.1953

ישיבת הממשלה כ"ח באב תשי"ג 9.8.1953

ישיבת הממשלה א' באלול תשי"ג 12.8.1953

ישיבת הממשלה ה' באלול תשי"ג 16.8.1953

ישיבת הממשלה ז' באלול תשי"ג 18.8.1953

ישיבת הממשלה י"ב באלול תשי"ג 23.8.1953

ישיבת הממשלה י"ד באלול תשי"ג 25.8.1953

ישיבת הממשלה י"ט באלול תשי"ג 30.8.1953

ישיבת הממשלה כ"ב באלול תשי"ג 2.9.1953

ישיבת הממשלה כ"א באלול תשי"ג 6.9.1953

ישיבת הממשלה ה' בתשרי תשי"ד 14.9.1953

ישיבת הממשלה י"ב בתשרי תשי"ד 21.9.1953

ישיבת הממשלה י"ח בתשרי תשי"ד 27.9.1953

ישיבת הממשלה כ"ה בתשרי תשי"ד 4.10.1953

ישיבת הממשלה ב' בחשון תשי"ד 11.10.1953

ישיבת הממשלה ט' בחשון תשי"ד 18.10.1953

ישיבת הממשלה י' בחשון תשי"ד 19.10.1953

ישיבת הממשלה י"א בחשון תשי"ד 20.10.1953

ישיבת הממשלה ט"ז בחשון תשי"ד 25.10.1953

ישיבת הממשלה כ"ג בחשון תשי"ד 1.11.1953

ישיבת הממשלה א' בכסלו תשי"ד 8.11.1953

ישיבת הממשלה ח' בכסלו תשי"ד 15.11.1953

ישיבת הממשלה ט"ו בכסלו תשי"ד 22.11.1953

ישיבת הממשלה כ"ב בכסלו תשי"ד 29.11.1953

ישיבת הממשלה כ"ד בכסלו תשי"ד 1.12.1953

ישיבת הממשלה כ"ט בכסלו תשי"ד 6.12.1953

ישיבת הממשלה ז' בטבת תשי"ד 13.12.1953

ישיבת הממשלה י"ד בטבת תשי"ד 20.12.1953

ישיבת הממשלה כ"א בטבת תשי"ד 27.12.1953