1954

הממשלה החמישית (26/01/1954 – 03/11/1955)

ישיבת הממשלה כ"ח בטבת תשי"ד 3.1.54

ישיבת הממשלה ו' בשבט תשי"ד 10.1.54

ישיבת הממשלה י"ג בשבט תשי"ד 17.1.1954

ישיבת הממשלה כ' בשבט תשי"ד 24.1.54

ישיבת הממשלה כ"א בשבט תשי"ד 25.1.54

ישיבת הממשלה כ"ז בשבט תשי"ד 31.1.54

ישיבת הממשלה ד' באדר א' תשי"ד 7.2.54

ישיבת הממשלה ז' באדר א' תשי"ד 10.2.54

ישיבת הממשלה י"א באדר א' תשי"ד 14.2.54

ישיבת הממשלה י"ב באדר א' תשי"ד 15.2.54

ישיבת הממשלה י"ח באדר א' תשי"ד 21.2.54

ישיבת הממשלה כ"ה באדר א' תשי"ד 28.2.54

ישיבת הממשלה ב' באדר ב' תשי"ד 7.3.54

ישיבת הממשלה ט' באדר ב' תשי"ד 14.3.54

ישיבת הממשלה ט"ז באדר ב' תשי"ד 21.3.54

ישיבת הממשלה י"ט באדר ב' תשי"ד 24.3.54

ישיבת הממשלה כ"ג באדר ב' תשי"ד 28.3.54

ישיבת הממשלה א' בניסן תשי"ד 4.4.54

ישיבת הממשלה ח' בניסן תשי"ד 11.4.54

ישיבת הממשלה כ"ב בניסן תשי"ד 25.4.1954

ישיבת הממשלה כ"ט בניסן תשי"ד 2.5.54

ישיבת הממשלה ו' באייר תשי"ד 9.5.54

ישיבת הממשלה ט' באייר תשי"ד 12.5.54

ישיבת הממשלה י"ג באייר תשי"ד 16.5.54

ישיבת הממשלה כ' באייר תשי"ד 23.5.54

ישיבת הממשלה כ"ג באייר תשי"ד 26.5.54

ישיבת הממשלה כ"ז באייר תשי"ד 30.5.54

ישיבת הממשלה י"ב בסיון תשי"ד 13.6.54

ישיבת הממשלה י"ט בסיון תשי"ד 20.6.54

ישיבת הממשלה כ"ב בסיון תשי"ד 23.6.54

ישיבת הממשלה כ"ו בסיון תשי"ד 27.6.54

ישיבת הממשלה א' בתמוז תשי"ד 2.7.54

ישיבת הממשלה ג' בתמוז תשי"ד 4.7.54

ישיבת הממשלה י' בתמוז תשי"ד 11.7.1954

ישיבת הממשלה י"ג בתמוז תשי"ד 14.7.54

ישיבת הממשלה י"ז בתמוז תשי"ד 18.7.54

ישיבת הממשלה י"ח בתמוז תשי"ד 19.7.54

ישיבת הממשלה כ"ד בתמוז תשי"ד 25.7.54

ישיבת הממשלה ב' באב תשי"ד 1.8.54

ישיבת הממשלה י' באב תשי"ד 9.8.54

ישיבת הממשלה ט"ז באב תשי"ד 15.8.54

ישיבת הממשלה כ"ג באב תשי"ד 22.8.1954

ישיבת הממשלה ל' באב תשי"ד 29.8.54

ישיבת הממשלה ז' באלול תשי"ד 5.9.54

ישיבת הממשלה י"ד באלול תשי"ד 12.9.54

ישיבת הממשלה כ"א באלול תשי"ד 19.9.1954

ישיבת הממשלה כ"ח באלול תשי"ד 26.9.54

ישיבת הממשלה ו' בתשרי תשט"ו 3.10.54

ישיבת הממשלה י"ג בתשרי תשט"ו 10.10.54

ישיבת הממשלה כ"ו בתשרי תשט"ו 24.10.54

ישיבת הממשלה ד' בחשון תשט"ו 31.10.54

ישיבת הממשלה י"א בחשון תשט"ו 7.11.54

ישיבת הממשלה י"ב בחשון תשט"ו 8.11.54

ישיבת הממשלה י"ח בחשון תשט"ו 14.11.54

ישיבת הממשלה כ"ח בחשון תשט"ו 21.11.54

ישיבת הממשלה ג' בכסלו תשט"ו 28.11.1954

ישיבת הממשלה ו' בכסלו תשט"ו 1.12.54

ישיבת הממשלה י' בכסלו תשט"ו 5.12.54

ישיבת הממשלה י"ז בכסלו תשט"ו 12.12.54

ישיבת הממשלה כ"ד בכסלו תשט"ו 19.12.54

ישיבת הממשלה א' בטבת תשט"ו 26.12.54