1954

הממשלה החמישית (26/01/1954 – 03/11/1955)

ישיבת הממשלה כ"ח בטבת תשי"ד 3.1.54

ישיבת הממשלה ו' בשבט תשי"ד 10.1.54

ישיבת הממשלה י"ג בשבט תשי"ד 17.1.1954- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ' בשבט תשי"ד 24.1.54

ישיבת הממשלה כ"א בשבט תשי"ד 25.1.54

ישיבת הממשלה כ"ז בשבט תשי"ד 31.1.54

ישיבת הממשלה ד' באדר א' תשי"ד 7.2.54

ישיבת הממשלה ז' באדר א' תשי"ד 10.2.54

ישיבת הממשלה י"א באדר א' תשי"ד 14.2.54

ישיבת הממשלה י"ב באדר א' תשי"ד 15.2.54

ישיבת הממשלה י"ח באדר א' תשי"ד 21.2.54

ישיבת הממשלה כ"ה באדר א' תשי"ד 28.2.54

ישיבת הממשלה ב' באדר ב' תשי"ד 7.3.54

ישיבת הממשלה ט' באדר ב' תשי"ד 14.3.54

ישיבת הממשלה ט"ז באדר ב' תשי"ד 21.3.54

ישיבת הממשלה י"ט באדר ב' תשי"ד 24.3.54

ישיבת הממשלה כ"ג באדר ב' תשי"ד 28.3.54

ישיבת הממשלה א' בניסן תשי"ד 4.4.54

ישיבת הממשלה ח' בניסן תשי"ד 11.4.54

ישיבת הממשלה כ"ב בניסן תשי"ד 25.4.1954- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ט בניסן תשי"ד 2.5.54

ישיבת הממשלה ו' באייר תשי"ד 9.5.54

ישיבת הממשלה ט' באייר תשי"ד 12.5.54

ישיבת הממשלה י"ג באייר תשי"ד 16.5.54

ישיבת הממשלה כ' באייר תשי"ד 23.5.54

ישיבת הממשלה כ"ג באייר תשי"ד 26.5.54

ישיבת הממשלה כ"ז באייר תשי"ד 30.5.54

ישיבת הממשלה י"ב בסיון תשי"ד 13.6.54

ישיבת הממשלה י"ט בסיון תשי"ד 20.6.54

ישיבת הממשלה כ"ב בסיון תשי"ד 23.6.54

ישיבת הממשלה כ"ו בסיון תשי"ד 27.6.54

ישיבת הממשלה א' בתמוז תשי"ד 2.7.54

ישיבת הממשלה ג' בתמוז תשי"ד 4.7.54

ישיבת הממשלה י' בתמוז תשי"ד 11.7.1954- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י"ג בתמוז תשי"ד 14.7.54

ישיבת הממשלה י"ז בתמוז תשי"ד 18.7.54

ישיבת הממשלה י"ח בתמוז תשי"ד 19.7.54

ישיבת הממשלה כ"ד בתמוז תשי"ד 25.7.54

ישיבת הממשלה ב' באב תשי"ד 1.8.54

ישיבת הממשלה י' באב תשי"ד 9.8.54

ישיבת הממשלה ט"ז באב תשי"ד 15.8.54

ישיבת הממשלה כ"ג באב תשי"ד 22.8.1954- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ל' באב תשי"ד 29.8.54

ישיבת הממשלה ז' באלול תשי"ד 5.9.54

ישיבת הממשלה י"ד באלול תשי"ד 12.9.54

ישיבת הממשלה כ"א באלול תשי"ד 19.9.1954- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ח באלול תשי"ד 26.9.54

ישיבת הממשלה ו' בתשרי תשט"ו 3.10.54

ישיבת הממשלה י"ג בתשרי תשט"ו 10.10.54

ישיבת הממשלה כ"ו בתשרי תשט"ו 24.10.54

ישיבת הממשלה ד' בחשון תשט"ו 31.10.54

ישיבת הממשלה י"א בחשון תשט"ו 7.11.54

ישיבת הממשלה י"ב בחשון תשט"ו 8.11.54

ישיבת הממשלה י"ח בחשון תשט"ו 14.11.54

ישיבת הממשלה כ"ח בחשון תשט"ו 21.11.54

ישיבת הממשלה ג' בכסלו תשט"ו 28.11.1954- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ו' בכסלו תשט"ו 1.12.54

ישיבת הממשלה י' בכסלו תשט"ו 5.12.54

ישיבת הממשלה י"ז בכסלו תשט"ו 12.12.54

ישיבת הממשלה כ"ד בכסלו תשט"ו 19.12.54

ישיבת הממשלה א' בטבת תשט"ו 26.12.54