1955

הממשלה השישית (26/09/1955 – 03/11/1955)

ישיבת הממשלה ח' בטבת תשט"ו 2.1.55

ישיבת הממשלה י' בטבת תשט"ו 4.1.55

ישיבת הממשלה י"א טבת תשט"ו 5.1.55

ישיבת הממשלה ט"ו בטבת תשט"ו 9.1.55

ישיבת הממשלה י"ז בטבת תשט"ו 11.1.55

ישיבת הממשלה י"ז בטבת  תשט"ו 11.1.55

ישיבת הממשלה כ"ב בטבת תשט"ו 16.1.55

ישיבת הממשלה כ"ה בטבת תשט"ו 19.1.55

ישיבת הממשלה כ"ט טבת תשט"ו 23.1.55

ישיבת הממשלה ז' בשבט תשט"ו 30.1.55

ישיבת הממשלה י"א בשבט תשט"ו 3.2.55

ישיבת הממשלה י"ד בשבט תשט"ו 6.2.55

ישיבת הממשלה י"ז בשבט תשט"ו 9.2.55

ישיבת הממשלה כ"א בשבט תשט"ו 13.2.55

ישיבת הממשלה כ"ח בשבט תשט"ו 20.2.55

ישיבת הממשלה ה' באדר תשט"ו 27.2.55

ישיבת הממשלה י"ב באדר תשט"ו 6.3.55

ישיבת הממשלה י"ט באדר תשט"ו 13.3.55

ישיבת הממשלה כ"ו אדר תשט"ו 20.3.55

ישיבת הממשלה ד' בניסן תשט"ו 27.3.55

ישיבת הממשלה ו' בניסן תשט"ו 29.3.55

ישיבת הממשלה ו' בניסן תשט"ו 29.3.55

ישיבת הממשלה י"א בניסן תשט"ו 3.4.55

ישיבת הממשלה י"ב בניסן תשט"ו 4.4.55

ישיבת הממשלה כ"ה ניסן תשט"ו 17.4.55

ישיבת הממשלה ב' באייר תשט"ו 24.4.55

ישיבת הממשלה ו' באייר תשט"ו 28.4.55

ישיבת הממשלה ט' באייר תשט"ו 1.5.55

ישיבת הממשלה ט"ז באייר תשט"ו 8.5.55

ישיבת הממשלה י"ז באייר תשט"ו 9.5.55

ישיבת הממשלה כ"ג אייר תשט"ו 15.5.55

ישיבת הממשלה א' בסיון תשט"ו 22.5.55

ישיבת הממשלה ח' סיון תשט"ו 29.5.55

ישיבת הממשלה ט"ו סיון תשט"ו 5.6.55

ישיבת הממשלה כ"ב סיון תשט"ו 12.6.55

ישיבת הממשלה כ"ד סיון תשט"ו 14.6.55

ישיבת הממשלה כ"ט סיון תשט"ו 19.6.55

ישיבת הממשלה ו' תמוז תשט"ו 26.6.55

ישיבת הממשלה ט' תמוז תשט"ו 29.6.55

ישיבת הממשלה י"ג תמוז תשט"ו 3.7.55

ישיבת הממשלה  כ' תמוז תשט"ו 10.7.55

ישיבת הממשלה כ"ז תמוז תשט"ו 17.7.55

ישיבת הממשלה ה' באב תשט"ו 24.7.55

ישיבת הממשלה י"ב באב תשט"ו 31.7.55

ישיבת הממשלה י"ט באב תשט"ו 7.8.55

ישיבת הממשלה כ"ג באב תשט"ו 11.8.55

ישיבת הממשלה כ"ו באב תשט"ו 14.8.55

ישיבת הממשלה ג' באלול תשט"ו 21.8.55

 ישיבת הממשלה י' באלול תשט"ו 28.8.55

ישיבת הממשלה י"ב אלול תשט"ו 30.8.55

ישיבת הממשלה י"ד אלול תשט"ו 1.9.55

ישיבת הממשלה י"ז אלול תשט"ו 4.9.55

ישיבת הממשלה כ"ד אלול תשט"ו 11.9.55

ישיבת הממשלה ג' תשרי תשט"ז 19.9.55

ישיבת הממשלה י"ז תשרי תשט"ז 3.10.55

ישיבת הממשלה כ"ג תשרי תשט"ז 9.10.55

ישיבת הממשלה ל' תשרי תשט"ו 16.10.55

ישיבת הממשלה ז' חשוון תשט"ו 23.10.55

ישיבת הממשלה י"ד בחשון תשט"ו 30.10.55

ישיבת הממשלה י"ז חשוון תשט"ז 2.11.55

ישיבת הממשלה י"ח חשון תשט"ז 3.11.55

ישיבת הממשלה כ"א בחשון תשט"ז 6.11.55

ישיבת הממשלה כ"ג חשון תשט"ז 8.11.55

ישיבת הממשלה כ"ח בחשון תשט"ז  13.11.55

ישיבת הממשלה ל' חשון תשט"ז 15.11.55

ישיבת הממשלה ה' כסליו תשט"ז 20.11.55

ישיבת הממשלה ח' כסליו תשט"ז 23.11.55

ישיבת הממשלה י"ב כסליו תשט"ז 27.11.55

ישיבת הממשלה  י"ד כסליו תשט"ז 29.11.55

ישיבת הממשלה י"ט כסליו תשט"ז 4.12.55

ישיבת הממשלה י"ט כסליו תשט"ז 4.12.55

ישיבת הממשלה כ"ו בכסלו תשט"ז 11.12.55

ישיבת הממשלה ג' טבת תשט"ז 18.12.55

ישיבת הממשלה י' טבת תשט"ז 25.12.55