1956

הממשלה השביעית (03/11/1955 – 07/01/1958)

ישיבת הממשלה י"ז בטבת תשט"ז 1.1.56 (לפני הצהריים)

ישיבת הממשלה י"ז בטבת תשט"ז 1.1.56 (אחרי הצהריים)

ישיבת הממשלה כ"ד בטבת תשט"ז 8.1.56

ישיבת הממשלה ב' בשבט תשט"ז 15.1.56

ישיבת הממשלה ב' בשבט תשט"ז 15.1.56 אחה"צ

ישיבת הממשלה ט' בשבט תשט"ז 22.1.56

ישיבת הממשלה ט"ז בשבט תשט"ז 29.1.56

ישיבת הממשלה ט"ז בשבט תשט"ז 29.1.56 (אחה"צ)

ישיבת הממשלה י"ז בשבט תשט"ז 30.1.56

ישיבת הממשלה י"ח בשבט תשט"ז 31.1.56

ישיבת הממשלה כ"ג בשבט תשט"ז 5.2.56

ישיבת הממשלה כ"ד בשבט תשט"ז 6.2.56

ישיבת הממשלה כ"ו בשבט תשט"ז 8.2.56

ישיבת הממשלה ל' בשבט תשט"ז 12.2.56

ישיבת הממשלה ז' באדר תשט"ז 19.2.56

ישיבת הממשלה י"ד באדר תשט"ז 26.2.56

ישיבת הממשלה כ"א באדר תשט"ז 4.3.56

ישיבת הממשלה כ"ח באדר תשט"ז 11.3.56

ישיבת הממשלה כ' בניסן תשט"ז 14.3.56

ישיבת הממשלה ו' בניסן תשט"ז 18.3.56

ישיבת הממשלה י"ג בניסן תשט"ז 25.3.56

ישיבת הממשלה כ"ז בניסן תשט"ז 8.4.56

ישיבת הממשלה ב' באייר תשט"ז 13.4.56

ישיבת הממשלה ח' באייר תשט"ז 19.4.56

ישיבת הממשלה י"א באייר תשט"ז 22.4.56

ישיבת הממשלה י"ח באייר תשט"ז 29.4.56

ישיבת הממשלה כ"ה באייר תשט"ז 6.5.56           

ישיבת הממשלה ג' בסיון תשט"ז 13.5.56

ישיבת הממשלה י' בסיון תשט"ז 20.5.56

ישיבת הממשלה י"ז בסיון תשט"ז 27.5.56

ישיבת הממשלה כ"ד בסיון תשט"ז 3.6.56

ישיבת הממשלה א' בתמוז תשט"ז 10.6.56

ישיבת הממשלה ח' בתמוז תשט"ז 17.6.56

ישיבת הממשלה ט' בתמוז תשט"ז 18.6.56

ישיבת הממשלה ט"ו בתמוז תשט"ז 24.6.56

ישיבת הממשלה כ"ב בתמוז תשט"ז 1.7.56

ישיבת הממשלה כ"ט בתמוז תשט"ז 8.7.56

ישיבת הממשלה ג' באב תשט"ז 11.7.56

ישיבת הממשלה ז' באב תשט"ז 15.7.56

ישיבת הממשלה י"ד באב תשט"ז 22.7.56

ישיבת הממשלה כ"א באב תשט"ז 29.7.56

ישיבת הממשלה כ"ח באב תשט"ז 5.8.56

ישיבת הממשלה כ"ח באב תשט"ז 5.8.56 אחה"צ

ישיבת הממשלה ה' באלול תשט"ז 12.8.56- ישיבה חסויה

ישיבת הממשלה ה' באלול תשט"ז 12.8.56 אחה"צ

ישיבת הממשלה י"ב באלול תשט"ז 19.8.56

ישיבת הממשלה כ"ב באלול תשט"ז 29.8.56

ישיבת הממשלה כ"ו באלול תשט"ז 2.9.56

ישיבת הממשלה ד' בתשרי תשי"ז 9.9.56

ישיבת הממשלה ו' בתשרי תשי"ז 11.9.56

ישיבת הממשלה י"א בתשרי תשי"ז 16.9.56

ישיבת הממשלה כ' בתשרי תשי"ז 25.9.56

ישיבת הממשלה כ"ה בתשרי תשי"ז 30.9.56

ישיבת הממשלה ב' בחשון תשי"ז 7.10.56

ישיבת הממשלה ב' בחשון תשי"ז 7.10.56 אחה"צ

ישיבת הממשלה ה' בחשון תשי"ז 10.10.56

ישיבת הממשלה ט' בחשון תשי"ז 14.10.56

ישיבת הממשלה ט"ז בחשון תשי"ז 21.10.56

ישיבת הממשלה כ"ג בחשון תשי"ז 28.10.56

ישיבת הממשלה כ"ד בחשון תשי"ז 30.10.56- פרוטוקול ריק

ישיבת הממשלה כ"ט בחשון תשי"ז 3.11.56

ישיבת הממשלה ג' בכסלו תשי"ז 7.11.56

ישיבת הממשלה ד' בכסלו תשי"ז 8.11.56

ישיבת הממשלה ד' בכסלו תשי"ז 8.11.56 אחה"צ

ישיבת הממשלה ז' בחשון תשי"ז 11.11.56

ישיבת הממשלה י"א בכסלו תשי"ז 16.11.56

ישיבת הממשלה י"ד בכסלו תשי"ז 18.11.56

ישיבת הממשלה כ"א כסלו תשי"ז 25.11.56

ישיבת הממשלה כ"ד כסלו תשי"ז 28.11.56

ישיבת הממשלה כ"ח בכסלו תשי"ז 2.12.56

ישיבת הממשלה ה' בטבת תשי"ז 9.12.56

ישיבת הממשלה י"ב בטבת תשי"ז 13.12.56

ישיבת הממשלה י"ט בטבת תשי"ז 23.12.56

ישיבת הממשלה כ' בטבת תשי"ז 24.12.56

ישיבת הממשלה כ"ו בטבת תשי"ז 30.12.56

ישיבת הממשלה כ"ז בטבת תשי"ז 31.12.56