1957

הרמטכ"ל משה דיין בפינוי שארם א-שייח', 1957

ישיבת הממשלה ד' בשבט תשי"ז 6.1.1957

ישיבת הממשלה י"א בשבט תשי"ז 13.1.1957

ישיבת הממשלה י"ח בשבט תשי"ז 20.1.1957

ישיבת הממשלה כ' בשבט תשי"ז 22.1.1957

ישיבת הממשלה כ"ה בשבט תשי"ז 27.1.1957

ישיבת הממשלה ב' באדר א' תשי"ז 3.2.1957

ישיבת הממשלה ה' באדר א' תשי"ז 6.2.1957

ישיבת הממשלה ט' באדר א' תשי"ז 10.2.1957

ישיבת הממשלה י' באדר א' תשי"ז 11.2.1957

ישיבת הממשלה י"ג באדר א' תשי"ז 14.2.1957

ישיבת הממשלה ט"ז באדר א' תשי"ז 17.2.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י"ז באדר א' תשי"ז 18.2.1957

ישיבת הממשלה כ' באדר א' תשי"ז 21.2.1957

ישיבת הממשלה כ"ג באדר א' תשי"ז 24.2.1957

ישיבת הממשלה כ"ד באדר א' תשי"ז 25.2.1957

ישיבת הממשלה כ"ה באדר א' תשי"ז 26.2.1957

ישיבת הממשלה כ"ה באדר א' תשי"ז 26.2.1957 (אחר הצהריים)

ישיבת הממשלה כ"ו באדר א' תשי"ז 27.2.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ח באדר א' תשי"ז 1.3.1957

ישיבת הממשלה כ"ט באדר א' תשי"ז 2.3.1957

ישיבת הממשלה ל' באדר א' תשי"ז 3.3.1957

ישיבת הממשלה ב' באדר ב' תשי"ז 5.3.1957

ישיבת הממשלה ז' באדר ב' תשי"ז 10.3.1957

ישיבת הממשלה ח' באדר ב' תשי"ז 11.3.1957

ישיבת הממשלה ח' באדר ב' תשי"ז 11.3.1957 (המשך)

ישיבת הממשלה י"ד באדר ב' תשי"ז 17.3.1957

ישיבת הממשלה כ"א באדר ב' תשי"ז 24.3.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ח באדר ב' תשי"ז 31.3.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ו' בניסן תשי"ז 7.4.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י"ג בניסן תשי"ז 14.4.1957

ישיבת הממשלה כ"ז בניסן תשי"ז 28.4.1957

ישיבת הממשלה ו' באייר תשי"ז 7.5.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י"א באייר תשי"ז 12.5.1957

ישיבת הממשלה י"ח באייר תשי"ז 19.5.1957

ישיבת הממשלה י"ט באייר תשי"ז 20.5.1957

ישיבת הממשלה כ' באייר תשי"ז 21.5.1957

ישיבת הממשלה כ"ה באייר תשי"ז 26.5.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ג' בסיון תשי"ז 2.6.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י' בסיון תשי"ז 9.6.1957

ישיבת הממשלה י"ז בסיון תשי"ז 16.6.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י"ט בסיון תשי"ז 18.6.1957- ישיבה חסויה

ישיבת הממשלה כ"ד בסיון תשי"ז 23.6.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה א' בתמוז תשי"ז 30.6.1957

ישיבת הממשלה ח' בתמוז תשי"ז 7.7.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י' בתמוז תשי"ז 9.7.1957

ישיבת הממשלה ט"ו בתמוז 14.7.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ב בתמוז תשי"ז 21.7.1957

ישיבת הממשלה א' באב תשי"ז 29.7.1957

ישיבת הממשלה ז' באב תשי"ז 4.8.1957 (לפני הצהריים)

ישיבת הממשלה ז' באב תשי"ז 4.8.1957 (אחר הצהריים)

ישיבת הממשלה י"ד באב תשי"ז 11.8.1957

ישיבת הממשלה כ"א באב תשי"ז 18.8.1957

ישיבת הממשלה כ"ח באב תשי"ז 25.8.1957

ישיבת הממשלה ה' באלול תשי"ז 1.9.1957

ישיבת הממשלה י"ב באלול תשי"ז 8.9.1957

ישיבת הממשלה י"ט באלול תשי"ז 15.9.1957

ישיבת הממשלה כ"ו באלול תשי"ז 22.9.1957

ישיבת הממשלה ד' בתשרי תשי"ח 29.9.1957

ישיבת הממשלה י"א בתשרי תשי"ח 6.10.1957

ישיבת הממשלה כ"ה בתשרי תשי"ח 20.10.1957

ישיבת הממשלה ב' בחשון תשי"ח 27.10.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ט' בחשון תשי"ח 3.11.1957

ישיבת הממשלה ט"ז בחשון תשי"ח 10.11.1957

ישיבת הממשלה כ"ב בחשון תשי"ח 16.11.1957- ישיבה חסויה

ישיבת הממשלה א' בכסלו תשי"ח 24.11.1957

ישיבת הממשלה ח' בכסלו תשי"ח 1.12.1957 (לפני הצהריים)

ישיבת הממשלה ח' בכסלו תשי"ח 1.12.1957

ישיבת הממשלה ט"ו בכסלו תשי"ח 8.12.1957

ישיבת הממשלה כ"ב בכסלו תשי"ח 15.12.1957 (בוקר)- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ב בכסלו תשי"ח 15.12.1957 (אחר הצהריים)

ישיבת הממשלה כ"ט בכסלו תשי"ח 22.12.1957

ישיבת הממשלה א' בטבת תשי"ח 24.12.1957- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ז' בטבת תשי"ח 30.12.1957- ישיבה חסויה