1958

הממשלה השמינית (07/01/1958 – 17/12/1959)

ישיבת הממשלה י"ג בטבת תשי"ח 5.1.1958

ישיבת הממשלה ט"ו בטבת תשי"ח 7.1.1958

ישיבת הממשלה כ' בטבת תשי"ח 12.1.1958

ישיבת הממשלה כ"ב בטבת תשי"ח 14.1.1958

ישיבת הממשלה כ"ג בטבת תשי"ח 15.1.1958- ישיבה חסויה

ישיבת הממשלה כ"ז בטבת תשי"ח 19.1.1958- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ה' בשבט תשי"ח 26.1.1958- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י"ב בשבט תשי"ח 2.2.1958 (בוקר)- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י"ב בשבט תשי"ח 2.2.1958 (אחה"צ)

ישיבת הממשלה י"ט בשבט תשי"ח 9.2.1958- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ו בשבט תשי"ח 16.2.1958

ישיבת הממשלה ג' באדר תשי"ח  23.2.1958 (לפני הצהרים)

ישיבת הממשלה ג' באדר תשי"ח 23.2.1958 (אחר הצהרים)

ישיבת הממשלה י' באדר תשי"ח 2.3.1958

ישיבת הממשלה י"ב באדר תשי"ח 4.3.1958

ישיבת הממשלה י"ז באדר תשי"ח 9.3.1958

ישיבת הממשלה כ"ד באדר תשי"ח 16.3.1958

ישיבת הממשלה ב' בניסן תשי"ח 23.3.1958

ישיבת הממשלה ט' בניסן תשי"ח 30.3.1958

ישיבת הממשלה י"א בניסן תשי"ח 1.4.1958

ישיבת הממשלה כ"ה בניסן תשי"ח 13.4.1958

ישיבת הממשלה ל' בניסן תשי"ח 20.4.1958

ישיבת הממשלה ז' באייר תשי"ח 27.4.1958

ישיבת הממשלה י"ד באייר תשי"ח 4.5.1958- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"א באייר תשי"ח 11.5.1958

ישיבת הממשלה כ"ח באייר תשי"ח 18.5.1958

ישיבת הממשלה י"ג בסיון תשי"ח 1.6.1958- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ' בסיון תשי"ח 8.6.1958- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ז בסיון תשי"ח 15.6.1958

ישיבת הממשלה ד' בתמוז תשי"ח 22.6.1958

ישיבת הממשלה י"א בתמוז תשי"ח 29.6.1958

ישיבת הממשלה  י"ג בתמוז תשי"ח 1.7.1958

ישיבת הממשלה י"ח בתמוז תשי"ח 6.7.1958

ישיבת הממשלה כ' בתמוז תשי"ח 8.7.1958

ישיבת הממשלה כ"ה בתמוז תשי"ח 13.7.1958

ישיבת הממשלה כ"ז בתמוז תשי"ח 15.7.1958

ישיבת הממשלה כ"ט בתמוז תשי"ח 17.7.1958

ישיבת הממשלה ג' באב תשי"ח 20.7.1958

ישיבת הממשלה י"א באב תשי"ח 28.7.1958

ישיבת הממשלה י"ז באב תשי"ח 3.8.1958

ישיבת הממשלה כ"ד באב תשי"ח 10.8.1958

ישיבת הממשלה כ"ט באב תשי"ח 15.8.1958- ישיבה חסויה

ישיבת הממשלה ט' באלול תשי"ח 25.8.1958

ישיבת הממשלה ט"ו באלול תשי"ח 31.8.1958

ישיבת הממשלה כ"ב באלול תשי"ח 7.9.1958

ישיבת הממשלה ז' בתשרי תשי"ט 21.9.1958

ישיבת הממשלה כ"ח בתשרי תשי"ט 12.10.1958- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ה' בחשון תשי"ט 19.10.1958

ישיבת הממשלה י"ב בחשון תשי"ט 26.10.1958

ישיבת הממשלה י"ט בחשון תשי"ט 2.11.1958

ישיבת הממשלה כ"ו בחשון תשי"ט 9.11.1958- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ד' בכסלו תשי"ט 16.11.1958 (בבוקר ואחר הצהרים)

ישיבת הממשלה י"א בכסלו תשי"ט 23.11.1958

ישיבת הממשלה י"ח בכסלו תשי"ט 30.11.1958

ישיבת הממשלה כ"ב בכסלו תשי"ט 4.12.1958

ישיבת הממשלה כ"ה בכסלו תשי"ט 7.12.1958

ישיבת הממשלה ג' בטבת תשי"ט 14.12.1958- ישיבה חסויה

ישיבת הממשלה י' בטבת תשי"ט 21.12.1958

ישיבת הממשלה י"ג בטבת תשי"ט 24.12.1958

ישיבת הממשלה י"ז בטבת תשי"ט 28.12.1958