1959

הממשלה התשיעית (17/12/1959 – 02/11/1961)

ישיבת הממשלה כ"ד בטבת תשי"ט 4.1.59

ישיבת הממשלה ב' בשבט תשי"ט 11.1.59

ישיבת הממשלה ט' בשבט תשי"ט 18.1.59

ישיבת הממשלה ט"ז בשבט תשי"ט 25.1.59

ישיבת הממשלה כ' בשבט תשי"ט 29.1.59

ישיבת הממשלה כ"ג בשבט תשי"ט 1.2.59

ישיבת הממשלה ל' בשבט תשי"ט 8.2.59

ישיבת הממשלה ז' באדר תשי"ט 15.2.59

ישיבת הממשלה י"ד באדר תשי"ט 22.2.59

ישיבת הממשלה כ"א באדר תשי"ט 1.3.59

ישיבת הממשלה כ"ח באדר תשי"ט 8.3.59

ישיבת הממשלה ה' באדר ב' תשי"ט15.3.59

ישיבת הממשלה י"ב באדר ב' תשי"ט 22.3.59

ישיבת הממשלה י"ג באדר ב' תשי"ט 23.3.59

ישיבת הממשלה י"ט באדר ב' תשי"ט 29.3.59

ישיבת הממשלה כ"ו באדר ב' תשי"ט 5.4.59- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ד' בניסן תשי"ט 12.4.59

ישיבת הממשלה ו' בניסן תשי"ט 14.4.59

ישיבת הממשלה י"א בניסן תשי"ט 19.4.59

ישיבת הממשלה כ"ה בניסן תשי"ט 3.5.59

ישיבת הממשלה ב' באייר תשי"ט 10.5.59

ישיבת הממשלה ט' באייר תשי"ט 17.5.59

ישיבת הממשלה ט"ז באייר תשי"ט 24.5.59

ישיבת הממשלה כ"ג באייר תשי"ט 31.5.59

ישיבת הממשלה א' בסיון תשי"ט 7.6.59- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ח' בסיון תשי"ט 14.6.59- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ט"ו בסיון תשי"ט 21.6.59

ישיבת הממשלה כ"ב בסיון תשי"ט 28.6.59- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ג בסיוון תשי"ט 29.6.59

ישיבת הממשלה כ"ד בסיון תשי"ט 30.6.59

ישיבת הממשלה כ"ט בסיון תשי"ט 5.7.59

ישיבת הממשלה ו' בתמוז תשי"ט 12.7.59

ישיבת הממשלה י"ג בתמוז תשי"ט 19.7.59

ישיבת הממשלה ט"ו בתמוז תשי"ט 21.7.59

ישיבת הממשלה כ' בתמוז תשי"ט 26.7.59

ישיבת הממשלה כ"ז בתמוז תשי"ט 2.8.59

ישיבת הממשלה כ"ט בתמוז תשי"ט 4.8.59

ישיבת הממשלה ה' באב תשי"ט 9.8.59

ישיבת הממשלה י"ב באב תשי"ט 18.8.59

ישיבת הממשלה י"ט באב תשי"ט 23.8.59

ישיבת הממשלה כ"ו באב תשי"ט 30.8.59

ישיבת הממשלה ג' באלול תשי"ט 6.9.59

ישיבת הממשלה י' באלול תשי"ט 13.9.59

ישיבת הממשלה י"ז באלול תשי"ט 20.9.59

ישיבת הממשלה כ"ד באלול תשי"ט 27.9.59

ישיבת הממשלה ה' בתשרי תש"ך 7.10.59- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י"ב בתשרי תש"ך 14.10.59

ישיבת הממשלה כ"ג בתשרי תש"ך 25.10.59- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ז' בחשון תש"ך 8.11.59- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה י"ד בחשון תש"ך 15.11.59

ישיבת הממשלה כ"א בחשון תש"ך 22.11.59- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ח בחשון תש"ך 29.11.59

ישיבת הממשלה כ"ט בחשון תש"ך 30.11.59

ישיבת הממשלה ה' בכסלו תש"ך 6.12.59

ישיבת הממשלה י"ב בכסלו תש"ך 13.12.59

ישיבת הממשלה י"ט בכסלו תש"ך 20.12.59

ישיבת הממשלה כ"ו בכסלו תש"ך 27.12.59