1960

צילום סמוי של אדולף אייכמן לפני לכידתו, 1960

ישיבת הממשלה ג' טבת  תש"כ 3.1.60

ישיבת הממשלה י' טבת תש"כ 10.1.60

ישיבת הממשלה י"ז טבת תש"כ 17.1.60(לפני הצהרים)

ישיבות הממשלה י"ז טבת תש"כ 17.1.60 (אחר הצהרים)

ישיבות הממשלה כ"ד טבת תש"כ 24.1.60

ישיבות הממשלה כ"ו טבת תש"כ 26.1.60

ישיבת הממשלה ב' שבט תש"כ 31.1.60

ישיבות הממשלה ג' שבט תש"כ 1.2.60

ישיבות הממשלה ט' שבט תש"כ 7.2.60

ישיבות הממשלה ט"ז שבט תש"כ 14.2.60

ישיבות הממשלה כ"ג שבט תש"כ 21.2.60

ישיבת הממשלה ל' שבט תש"כ 28.2.60

ישיבת הממשלה ז' אדר תש"כ 6.3.60

ישיבות הממשלה י"ד אדר תש"כ 13.3.60

ישיבות הממשלה כ"א אדר תש"כ 20.3.60

ישיבות הממשלה כ"ב אדר תש"כ 21.3.60

ישיבות הממשלה כ"ח אדר תש"כ 27.3.60

ישיבות הממשלה ו' ניסן תש"כ 3.4.60

ישיבות הממשלה כ"ז ניסן תש"כ 24.4.60

ישיבות הממשלה ו' אייר תש"כ 3.5.60

ישיבות הממשלה י"א אייר תש"כ 8.5.60

ישיבות הממשלה י"ח אייר תש"כ 15.5.60

ישיבות הממשלה כ"ה אייר תש"כ 22.5.60

ישיבות הממשלה כ"ו אייר תש"כ 23.5.60

ישיבות הממשלה כ"ט אייר תש"כ 26.5.60

ישיבות הממשלה כ"ט אייר תש"כ 26.5.60 (אחר הצהרים)

ישיבות הממשלה ג' סיון תש"כ 29.5.60

ישיבות הממשלה י' סיון תש"כ 5.6.60

ישיבות הממשלה י"ז סיון תש"כ 12.6.60

ישיבות הממשלה כ"ד סיון תש"כ 19.6.60

ישיבות הממשלה כ"ה סיון תש"כ 20.6.60

ישיבות הממשלה כ"ח סיון תש"כ 23.6.60

ישיבות הממשלה א' תמוז תש"כ 26.6.60

ישיבת הממשלה ח' תמוז 3.7.60

ישיבות הממשלה ט"ו תמוז תש"כ 10.7.60

ישיבות הממשלה כ"ב תמוז תש"כ 17.7.60

ישיבות הממשלה כ"ה תמוז תש"כ 20.7.60

ישיבות הממשלה כ"ט תמוז תש"כ 24.7.60

ישיבת הממשלה ז' אב תש"כ 31.7.60

ישיבת הממשלה י"ד אב תש"כ 7.8.60

ישיבת הממשלה י"ז אב תש"כ 10.8.60

ישיבת הממשלה כ"א אב תש"כ 14.8.60

ישיבת הממשלה כ"ח אב תש"כ 21.8.60

ישיבת הממשלה ה' אלול תש"כ 28.8.60

ישיבת הממשלה י"ב אלול תש"כ 4.9.60

ישיבת הממשלה י"ט אלול תש"כ 11.9.60

ישיבת הממשלה כ"ו אלול תש"כ 18.9.60

ישיבת הממשלה ה' תשרי תשכ"א 26.9.60

ישיבת הממשלה י"א תשרי תשכ"א 2.10.60

ישיבת הממשלה כ"ה תשרי תשכ"א 16.10.60

ישיבת הממשלה כ"ו תשרי תשכ"א 17.10.60

ישיבת הממשלה ב' חשון תשכ"א 23.10.60

ישיבת הממשלה ט' חשון תשכ"א 30.10.60

ישיבת הממשלה י' חשון תשכ"א 31.10.60

ישיבת הממשלה ט"ז חשון תשכ"א 6.11.60

ישיבת הממשלה כ"ג חשון תשכ"א 13.11.60

ישיבת הממשלה א' כסליו תשכ"א 20.11.60

ישיבת הממשלה ג' כסליו תשכ"א 22.11.60

ישיבת הממשלה ח' כסליו תשכ"א 27.11.60

ישיבת הממשלה ט"ו כסליו תשכ"א 4.12.60

ישיבת הממשלה כ"ב כסלו תשכ"א 11.12.60

ישיבת הממשלה כ"ב כסלו תשכ"א  11.12.60 (אחר הצהריים)

ישיבת הממשלה כ"ט כסלו תשכ"א 18.12.60

ישיבת הממשלה כ"ט כסלו תשכ"א 18.12.60

ישיבת הממשלה כ"ט כסלו תשכ"א 25.12.60 (בוקר)

ישיבת הממשלה כ"ט כסלו תשכ"א 25.12.60 (אחר הצהריים)- ישיבה חסויה