1961

הממשלה העשירית (02/11/1961 – 26/06/1963)

ישיבת הממשלה י"ג בטבת תשכ"א 1.1.1961- ישיבה חסויה

ישיבת הממשלה כ' בטבת תשכ"א 8.1.1961

ישיבת הממשלה כ"ז בטבת תשכ"א 15.1.1961

ישיבת הממשלה ה' בשבט תשכ"א 22.1.1961

ישיבת הממשלה י"ב בשבט תשכ"א 29.1.1961

ישיבת הממשלה י"ד בשבט תשכ"א 31.1.1961

ישיבת הממשלה י"ח בשבט תשכ"א 4.2.1961- ישיבה חסויה

ישיבת הממשלה כ"ו בשבט תשכ"א 12.2.1961

ישיבת הממשלה ג' באדר תשכ"א 19.2.1961

ישיבת הממשלה י' באדר תשכ"א 26.2.1961

ישיבת הממשלה י"ז באדר תשכ"א 5.3.1961

ישיבת הממשלה כ"ד באדר תשכ"א 12.3.1961

ישיבת הממשלה ב' בניסן תשכ"א 19.3.1961

ישיבת הממשלה ט' בניסן תשכ"א 26.3.1961

ישיבת הממשלה כ"ה בניסן תשכ"א 11.4.1961

ישיבת הממשלה ל' בניסן תשכ"א 16.4.1961

ישיבת הממשלה ז' באייר תשכ"א 23.4.1961

ישיבת הממשלה י' באייר תשכ"א 26.4.1961

ישיבת הממשלה כ"א באייר תשכ"א 7.5.1961

ישיבת הממשלה כ"ח באייר תשכ"א 14.5.1961

ישיבת הממשלה י"ג בסיון תשכ"א 28.5.1961

ישיבת הממשלה ט"ז בסיון תשכ"א 31.5.1961

ישיבת הממשלה כ' בסיון תשכ"א 4.6.1961

ישיבת הממשלה כ"ז בסיון תשכ"א 11.6.1961

ישיבת הממשלה ד' בתמוז תשכ"א 18.6.1961

ישיבת הממשלה י"א בתמוז תשכ"א 25.6.1961

ישיבת הממשלה י"ח בתמוז תשכ"א 2.7.1961

ישיבת הממשלה כ"ה בתמוז תשכ"א 9.7.1961

ישיבת הממשלה ג' באב תשכ"א 16.7.1961

ישיבת הממשלה י"ז באב תשכ"א 30.7.1961

ישיבת הממשלה כ"ד באב תשכ"א 6.8.1961

ישיבת הממשלה א' באלול תשכ"א 13.8.1961

ישיבת הממשלה ט"ו באלול תשכ"א 27.8.1961

ישיבת הממשלה כ"ב באלול תשכ"א 3.9.1961

ישיבת הממשלה כ"ד באלול תשכ"א 5.9.1961

ישיבת הממשלה ז' בתשרי תשכ"ב 17.9.1961

ישיבת הממשלה י"ד בתשרי תשכ"ב 24.9.1961

ישיבת הממשלה כ"ח בתשרי תשכ"ב 8.10.1961

ישיבת הממשלה ה' בחשון תשכ"ב 15.10.1961

ישיבת הממשלה י"ב בחשון תשכ"ב 22.10.1961

ישיבת הממשלה י"ט בחשון תשכ"ב 29.10.1961

ישיבת הממשלה כ"ו בחשון תשכ"ב 5.11.1961

ישיבת הממשלה ד' בכסלו תשכ"ב 12.11.1961 (אחר הצהרים)

ישיבת הממשלה ד' בכסלו תשכ"ב 12.11.1961

ישיבת הממשלה י"א בכסלו תשכ"ב 19.11.1961

ישיבת הממשלה י"א בכסלו תשכ"ב 19.11.1961 (אחר הצהרים)

ישיבת הממשלה י"ח בכסלו תשכ"ב 26.11.1961

ישיבת הממשלה כ"ה בכסלו תשכ"ב 3.12.1961

ישיבת הממשלה ב' בטבת תשכ"ב 10.12.1961

ישיבת הממשלה י' בטבת תשכ"ב 17.12.1961

ישיבת הממשלה י"ז בטבת תשכ"ב 24.12.1961

ישיבת הממשלה כ"ד בטבת תשכ"ב 31.12.1961