1962

\

אדולף אייכמן לפני הוצאתו להורג, 1962

ישיבת ממשלה ב' בשבט תשכ"ב 7.1.62

ישיבת ממשלה ט' בשבט תשכ"ב 14.1.62

ישיבת ממשלה ט"ז בשבט תשכ"ב 21.1.62

ישיבת ממשלה כ"ג בשבט תשכ"ב 28.1.62

ישיבת ממשלה ל' בשבט תשכ"ב 4.2.62

ישיבת ממשלה א' באדר א' תשכ"ב 5.2.62

ישיבת ממשלה ה' באדר א' תשכ"ב 9.2.62

ישיבת ממשלה ז' באדר א' תשכ"ב 11.2.62

ישיבת ממשלה י"ד באדר א' תשכ"ב 18.2.62

ישיבת ממשלה כ"א באדר א' תשכ"ב 25.2.62

ישיבת ממשלה כ"ח באדר א' תשכ"ב 4.3.62

ישיבת ממשלה ה' באדר ב' תשכ"ב 11.3.62

ישיבת ממשלה י"ב באדר ב' תשכ"ב 18.3.62

ישיבת ממשלה י"ד באדר ב' תשכ"ב 20.3.62

ישיבת הממשלה י"ט באדר ב' תשכ"ב 25.3.62

ישיבת ממשלה כ"ד באדר ב' תשכ"ב 1.4.62

ישיבת ממשלה ד' בניסן תשכ"ב 8.4.62

ישיבת הממשלה י"א בניסן תשכ"ב 15.4.62

ישיבת ממשלה כ"ה בניסן תשכ"ב 29.4.62

ישיבת ממשלה ב' באייר תשכ"ב 6.5.62

ישיבת ממשלה ט' באייר תשכ"ב 13.5.62

ישיבת ממשלה ט"ז באייר תשכ"ב 20.5.62

ישיבת ממשלה כ"ג באייר תשכ"ב 27.5.62

ישיבת ממשלה כ"ה באייר תשכ"ב 29.5.62

ישיבת ממשלה א' בסיון תשכ"ב 3.6.62

ישיבת ממשלה ה' בסיון תשכ"ב 10.6.62

ישיבת ממשלה ט"ו בסיון תשכ"ב 17.6.62

ישיבת ממשלה כ"ב בסיון תשכ"ב 24.6.62

ישיבת ממשלה כ"ט בסיון תשכ"ב 1.7.62

ישיבת ממשלה ו' בתמוז תשכ"ב 8.7.62

ישיבת ממשלה י"ג בתמוז תשכ"ב 15.7.62

ישיבת ממשלה כ' בתמוז תשכ"ב 22.7.62

ישיבת ממשלה כ"ז בתמוז תשכ"ב 29.7.62

ישיבת ממשלה ה' באב תשכ"ב 5.8.62

ישיבת ממשלה י' באב תשכ"ב 10.8.62

ישיבת ממשלה י"ב באב תשכ"ב 12.8.62

ישיבת ממשלה י"ט באב תשכ"ב 19.8.62

ישיבת ממשלה כ"ב באב תשכ"ב 22.8.62

ישיבת ממשלה כ"ו באב תשכ"ב 26.8.62

ישיבת ממשלה ג' באלול תשכ"ב 2.9.62

ישיבת ממשלה י"ז באלול תשכ"ב 16.9.62

ישיבת ממשלה כ"ד באלול תשכ"ב 23.9.62

ישיבת ממשלה כ"ז באלול תשכ"ב 26.9.62

ישיבת ממשלה י"ב בתשרי תשכ"ג 10.10.62

ישיבת ממשלה כ"ג בתשרי תשכ"ג 21.10.62

ישיבת ממשלה ל' בתשרי תשכ"ג 28.10.62

ישיבת ממשלה ז' בחשון תשכ"ג 4.11.62

ישיבת ממשלה י"ח בחשון תשכ"ג 13.11.62

ישיבת ממשלה כ"א בחשון תשכ"ג 18.11.62

ישיבת ממשלה כ"ח בחשון תשכ"ג 25.11.62

ישיבת ממשלה ה' בכסלו תשכ"ג 2.12.62

ישיבת ממשלה י"ב בכסלו תשכ"ג 9.12.62

ישיבת ממשלה י"ט בכסלו תשכ"ג 16.12.62

ישיבת ממשלה כ"ו בכסלו תשכ"ג 23.12.62

ישיבת ממשלה ג' בטבת תשכ"ג 30.12.62

ישיבת ממשלה ד' בטבת תשכ"ג 31.12.62