1963

הממשלה האחת עשרה (26/06/1963 – 22/12/1964)

ישיבת הממשלה י' בטבת תשכ"ג 6.1.1963

ישיבת הממשלה י"ז בטבת תשכ"ג 13.1.1963

ישיבת הממשלה כ"ד בטבת תשכ"ג 20.1.1963

ישיבת הממשלה ב' בשבט תשכ"ג 27.1.1963

ישיבת הממשלה ט' בשבט תשכ"ג 3.2.1963

ישיבת הממשלה ט"ז בשבט תשכ"ג 10.2.1963

ישיבת הממשלה כ"ג בשבט תשכ"ג 17.2.1963

ישיבת הממשלה ל' בשבט תשכ"ג 24.2.1963

ישיבת הממשלה ז' באדר תשכ"ג 3.3.1963

ישיבת הממשלה כ"א באדר תשכ"ג 17.3.1963

ישיבת הממשלה כ"ד באדר תשכ"ג 20.3.1963

ישיבת הממשלה ו' בניסן תשכ"ג 31.3.1963

ישיבת הממשלה י"ג בניסן תשכ"ג 7.4.1963

ישיבת הממשלה כ"ט בניסן תשכ"ג 23.4.1963

ישיבת הממשלה א' באייר תשכ"ג 25.4.1963

ישיבת הממשלה ו' באייר תשכ"ג 30.4.1963

ישיבת הממשלה י"א באייר תשכ"ג 5.5.1963

ישיבת הממשלה י"ח באייר תשכ"ג 12.5.1963

ישיבת הממשלה כ"ה באייר תשכ"ג 19.5.1963

ישיבת הממשלה ג' בסיון תשכ"ג 26.5.1963

ישיבת הממשלה י' בסיון תשכ"ג 2.6.1963

ישיבת הממשלה י"ז בסיון תשכ"ג 9.6.1963

ישיבת הממשלה כ"ד בסיון תשכ"ג 16.6.1963

ישיבת הממשלה א' בתמוז תשכ"ג 23.6.1963

ישיבת הממשלה ב' בתמוז תשכ"ג 24.6.1963

ישיבת הממשלה ח' בתמוז תשכ"ג 30.6.1963

ישיבת הממשלה ט"ו בתמוז תשכ"ג 7.7.1963

ישיבת הממשלה כ"ב בתמוז תשכ"ג 14.7.1963

ישיבת הממשלה כ"ט בתמוז תשכ"ג 21.7.1963- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ז' באב תשכ"ג 28.7.1963

ישיבת הממשלה י"ד באב תשכ"ג 4.8.1963

ישיבת הממשלה כ"א באב תשכ"ג 11.8.1963

ישיבת הממשלה כ"ח באב תשכ"ג 18.8.1963

ישיבת הממשלה ל' באב תשכ"ג 20.8.1963

ישיבת הממשלה ה' באלול תשכ"ג 25.8.1963

ישיבת הממשלה י"ב באלול תשכ"ג 1.9.1963

ישיבת הממשלה י"ט באלול תשכ"ג 8.9.1963

ישיבת הממשלה כ"ו באלול תשכ"ג 15.9.1963

ישיבת הממשלה ד' בתשרי תשכ"ד 22.9.1963

ישיבת הממשלה י"א בתשרי תשכ"ד 29.9.1963

ישיבת הממשלה כ"ה בתשרי תשכ"ד 13.10.1963

ישיבת הממשלה ב' בחשון תשכ"ד 20.10.1963

ישיבת הממשלה ט' בחשון תשכ"ד 27.10.1963

ישיבת הממשלה ט"ז בחשון תשכ"ד 3.11.1963

ישיבת הממשלה כ"ג בחשון תשכ"ד 10.11.1963

ישיבת הממשלה כ"ז בחשון תשכ"ד 14.11.1963

ישיבת הממשלה א' בכסלו תשכ"ד 17.11.1963

ישיבת הממשלה ח' בכסלו תשכ"ד 24.11.1963

ישיבת הממשלה י' בכסלו תשכ"ד 26.11.1963

ישיבת הממשלה ט"ו בכסלו תשכ"ד 1.12.1963

ישיבת הממשלה כ"ב בכסלו תשכ"ד 8.12.1963

ישיבת הממשלה כ"ט בכסלו תשכ"ד 15.12.1963

ישיבת הממשלה ו' בטבת תשכ"ד 22.12.1963

ישיבת הממשלה י"ג בטבת תשכ"ד 29.12.1963