1964

הממשלה השתים עשרה (22/12/1964 – 12/01/1966)

ישיבת הממשלה כ' טבת תשכ"ד 5.1.64

ישיבת הממשלה  כ"ז אייר תשכ"ד 12.1.64

ישיבת הממשלה ה' שבט תשכ"ד 19.1.64

ישיבת הממשלה י"ב שבט תשכ"ד 26.1.64

ישיבת הממשלה י"ט שבט תשכ"ד 2.2.64

ישיבת הממשלה כ"ו שבט תשכ"ד 9.2.64

ישיבת הממשלה ג' אדר תשכ"ד 16.2.64

ישיבת הממשלה ג' אדר תשכ"ד 23.2.64

ישיבת הממשלה י"ז אדר תשכ"ד 1.3.64

ישיבת הממשלה כ"ד אדר תשכ"ד 8.3.64

ישיבת הממשלה ב' ניסן תשכ"ד 15.3.64

ישיבת הממשלה ב' ניסן תשכ"ד (אחר הצהריים) 15.3.64

ישיבת הממשלה ו' ניסן תשכ"ד 19.3.64

ישיבת הממשלה ט' ניסן תשכ"ד 22.3.64

ישיבת הממשלה כ"ג ניסן תשכ"ד 5.4.64

ישיבת הממשלה ל' ניסן תשכ"ד 12.4.64

ישיבת הממשלה ז' אייר תשכ"ד 19.4.64

ישיבת הממשלה י"ד אייר תשכ"ד 26.4.64

ישיבת הממשלה כ"א אייר תשכ"ד 3.5.64

ישיבת הממשלה כ"ח אייר תשכ"ד 10.5.64

ישיבת הממשלה ז' סיון תשכ"ד 18.5.64

ישיבת הממשלה י"ג סיון תשכ"ד 24.5.64

ישיבת הממשלה כ' סיון תשכ"ד 31.5.64

ישיבת הממשלה כ"ז סיון תשכ"ד 7.6.64

ישיבת הממשלה ד' בתמוז תשכ"ד 14.6.64

ישיבת הממשלה ח' תמוז תשכ"ד 18.6.64

ישיבת הממשלה י"ח תמוז תשכ"ד 28.6.64

ישיבת הממשלה כ"ה תמוז תשכ"ד 5.7.64

ישיבת הממשלה ג' באב תשכ"ד 12.7.64

ישיבת הממשלה י"א אב תשכ"ד 20.7.64

ישיבת הממשלה י"ז אב תשכ"ד 26.7.64

ישיבת הממשלה כ"ד אב תשכ"ד 2.8.64

ישיבת הממשלה א' אלול תשכ"ד 9.8.64

ישיבת הממשלה ח' אלול תשכ"ד 16.8.64

ישיבת הממשלה ט"ו אלול תשכ"ד 23.8.64

ישיבת הממשלה כ"ב אלול תשכ"ד 30.8.64

ישיבת הממשלה כ"ט אלול תשכ"ד 6.9.64- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה ז' תשרי תשכ"ה 13.9.64

ישיבת הממשלה י"ג תשרי תשכ"ה 20.9.64- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ' תשרי תשכ"ה 27.9.64- טרם הושלם תהליך החשיפה

ישיבת הממשלה כ"ז תשרי תשכ"ה 4.10.64

ישיבת הממשלה ה' חשון תשכ"ה 11.10.64

ישיבת הממשלה י"ב חשון תשכ"ה 18.10.64

ישיבת הממשלה י"ט חשון תשכ"ה 25.10.64

ישיבת הממשלה כ"א חשון תשכ"ה 27.10.64

ישיבת הממשלה כ"ו חשון תשכ"ה 1.11.64

ישיבת הממשלה ג' כסליו תשכ"ה  8.11.64

ישיבת הממשלה ה' כסליו תשכ"ה 10.11.64

ישיבת הממשלה י' כסליו תשכ"ה 15.11.64

ישיבת הממשלה י"ז כסליו תשכ"ה 22.11.64

ישיבת הממשלה כ"ד כסליו תשכ"ה 29.11.64

ישיבת הממשלה  א' טבת תשכ"ה 6.12.64

ישיבת הממשלה ח' טבת תשכ"ה 13.12.64

ישיבת הממשלה ט' טבת תשכ"ה 14.12.64

ישיבת הממשלה י"א טבת תשכ"ה 16.12.64

ישיבת הממשלה ט"ו טבת תשכ"ה 20.12.64

ישיבת הממשלה י"ז טבת תשכ"ה 22.12.64

ישיבת הממשלה י"ז טבת תשכ"ה ( בשעה 8:30 בערב) 22.12.64

ישיבת הממשלה כ"ב טבת תשכ"ה 27.12.64