1965

הפגנת "חרות" נגד כינון יחסים עם גרמניה, 18/03/1965

ישיבת הממשלה כ"ט בטבת תשכ"ה 3.1.1965

ישיבת הממשלה ז' בשבט תשכ"ה 10.1.1965

ישיבת הממשלה י"ד בשבט תשכ"ה 17.1.1965 (בבוקר ואחר הצהרים)

ישיבת הממשלה כ"א בשבט תשכ"ה 24.1.1965

ישיבת הממשלה כ"ח בשבט תשכ"ה 31.1.1965

ישיבת הממשלה ה' באדר א' תשכ"ה 7.2.1965

ישיבת הממשלה י"ב באדר א' תשכ"ה 14.2.65

ישיבת הממשלה י"ט באדר א' תשכ"ה 21.2.1965

ישיבת הממשלה כ"ו באדר א' תשכ"ה 28.2.1965

ישיבת הממשלה כ"ח באדר א' תשכ"ה 2.3.1965

ישיבת הממשלה ג' באדר ב' תשכ"ה 7.3.1965

ישיבת הממשלה י' באדר ב' תשכ"ה 14.3.1965

ישיבת הממשלה י"ז באדר ב' תשכ"ה 21.3.1965

ישיבת הממשלה כ"ד באדר ב' 28.3.1965

ישיבת הממשלה ג' בניסן תשכ"ה 5.4.1965

ישיבת הממשלה ט' בניסן תשכ"ה 11.4.1965

ישיבת הממשלה כ"ג בניסן תשכ"ה 25.4.1965

ישיבת הממשלה ל' בניסן תשכ"ה 2.5.1965

ישיבת הממשלה ג' באייר תשכ"ה 5.5.1965

ישיבת הממשלה ז' באייר תשכ"ה 9.5.1965

ישיבת הממשלה ח' באייר תשכ"ה 10.5.1965- ישיבה חסויה

ישיבת הממשלה י"ד באייר תשכ"ה 16.5.1965

ישיבת הממשלה כ"א באייר תשכ"ה 23.5.1965

ישיבת הממשלה כ"ח באייר תשכ"ה 30.5.1965

ישיבת הממשלה י"ג בסיון תשכ"ה 13.6.1965

ישיבת הממשלה כ' בסיון תשכ"ה 20.6.1965

ישיבת הממשלה כ"ז בסיון תשכ"ה 27.6.1965

ישיבת הממשלה ד' בתמוז תשכ"ה 4.7.1965

ישיבת הממשלה ז' בתמוז תשכ"ה 7.7.1965 (בשעה 6 אחרי-הצהרים)

ישיבת הממשלה י"א בתמוז תשכ"ה 11.7.1965

ישיבת הממשלה י"ח בתמוז תשכ"ה 18.7.1965

ישיבת הממשלה כ"ה בתמוז תשכ"ה 25.7.1965

ישיבת הממשלה ג' באב תשכ"ה 1.8.1965

ישיבת הממשלה י"ז באב תשכ"ה 15.8.1965

ישיבת הממשלה כ"ד באב תשכ"ה 22.8.1965

ישיבת הממשלה א' באלול תשכ"ה 29.8.1965

ישיבת הממשלה ח' באלול תשכ"ה 5.9.1965

ישיבת הממשלה ט"ו באלול תשכ"ה 12.9.1965

ישיבת הממשלה כ"ב באלול תשכ"ה 19.9.1965

ישיבת הממשלה ז' בתשרי תשכ"ו 3.10.65

ישיבת הממשלה כ"ח בתשרי תשכ"ו 24.10.65

ישיבת הממשלה ה' בחשון תשכ"ו 31.10.1965

ישיבת הממשלה י"ב בחשון תשכ"ו 7.11.1965

ישיבת הממשלה י"ט בחשון תשכ"ו 14.11.1965

ישיבת הממשלה כ"ו בחשון תשכ"ו 21.11.1965

ישיבת הממשלה ד' בכסלו תשכ"ו 28.11.1965

ישיבת הממשלה י"א בכסלו תשכ"ו 5.12.1965

ישיבת הממשלה י"ח בכסלו תשכ"ו 12.12.1965

ישיבת הממשלה כ"ה בכסלו תשכ"ו 19.12.1965

ישיבת הממשלה ג' בטבת תשכ"ו 26.12.1965