1966

הממשלה השלוש עשרה (12/01/1966 – 17/03/1969)

ישיבת ממשלה י' בטבת תשכ"ו 2.1.66

ישיבת הממשלה י"ז בטבת תשכ"ו 9.1.66

ישיבת ממשלה כ' בטבת תשכ"ו 12.1.66

ישיבת ממשלה כ"ד בטבת תשכ"ו 16.1.66

ישיבת ממשלה ב' בשבט תשכ"ו 23.1.66

ישיבת ממשלה ט' בשבט תשכ"ו 30.1.66

ישיבת ממשלה י' בשבט תשכ"ו 31.1.66

ישיבת ממשלה ט"ז בשבט תשכ"ו 6.2.66

ישיבת ממשלה כ"ג בשבט תשכ"ו 13.2.66

ישיבת ממשלה ל' בשבט תשכ"ו 20.2.66 בוקר

ישיבת ממשלה ל' בשבט תשכ"ו 20.2.66 אחה"צ

ישיבת ממשלה א' באדר תשכ"ו 21.2.66

ישיבת ממשלה ז' באדר תשכ"ו 27.2.66

ישיבת ממשלה י"ד באדר תשכ"ו 6.3.66

ישיבת ממשלה כ"א באדר תשכ"ו 13.3.66

ישיבת ממשלה כ"ח באדר תשכ"ו 20.3.66

ישיבת ממשלה ו' בניסן תשכ"ו 27.3.66

ישיבת ממשלה י"ג בניסן תשכ"ו 3.4.66

ישיבת הממשלה כ"ז בניסן תשכ"ו 17.4.66

ישיבת ממשלה ו' באייר תשכ"ו 26.4.66

ישיבת ממשלה י"א באייר תשכ"ו 1.5.66

ישיבת ממשלה י"ח באייר תשכ"ו 8.5.66

ישיבת ממשלה כ"ה באייר תשכ"ו 15.5.66

ישיבת ממשלה ג' בסיון תשכ"ו 22.5.66

ישיבת ממשלה י"ז בסיון תשכ"ו 29.5.66

ישיבת ממשלה י"ז בסיון תשכ"ו 5.6.66

ישיבת ממשלה כ"ד בסיון תשכ"ו 12.6.66

ישיבת ממשלה א' בתמוז תשכ"ז 19.6.66

ישיבת ממשלה ח' בתמוז תשכ"ו 26.6.66

ישיבת ממשלה ט"ו בתמוז תשכ"ו 3.7.66

ישיבת ממשלה כ"ב בתמוז תשכ"ו 10.7.66

ישיבת ממשלה כ"ט בתמוז תשכ"ו 17.7.66

ישיבת הממשלה כ"ט בתמוז תשכ"ו 17.766- אחר הצהריים

ישיבת ממשלה ז' באב תשכ"ו 24.7.66

ישיבת ממשלה י"ד באב תשכ"ו 31.7.66

ישיבת ממשלה כ"א באב תשכ"ו 7.8.66

ישיבת ממשלה כ"ג באב תשכ"ו 9.8.66

ישיבת ממשלה כ"ח באב תשכ"ו 14.8.66

ישיבת ממשלה ל' באב תשכ"ו 16.8.66

ישיבת ממשלה ה' באלול תשכ"ו 21.8.66

ישיבת ממשלה י"ב באלול תשכ"ו 28.8.66

ישיבת ממשלה י"ט באלול תשכ"ו 4.9.66

ישיבת ממשלה כ' באלול תשכ"ו 5.9.66

ישיבת ממשלה כ"ו באלול תשכ"ו 11.9.66

ישיבת ממשלה ד' בתשרי תשכ"ז 18.9.66

ישיבת ממשלה כ"ה בתשרי תשכ"ז 9.10.66

ישיבת ממשלה ב' בחשון תשכ"ז 16.10.66

ישיבת ממשלה ט' בחשון תשכ"ז 23.10.66 לפני הצהריים

ישיבת ממשלה ט' בתמוז תשכ"ז 23.10.66 אחר הצהריים

ישיבת ממשלה ט"ז בחשון תשכ"ז 30.10.66

ישיבת ממשלה כ"ג בחשון תשכ"ז 6.11.66 לפנה"צ

ישיבת ממשלה כ"ג בחשון תשכ"ז 6.11.66 אחה"צ

ישיבת ממשלה ל' בחשון תשכ"ז 13.11.66

ישיבת ממשלה ז בכסלו תשכ"ז 20.11.66

ישיבת ממשלה י"ד בכסלו תשכ"ז 27.11.66 לפנה"צ

ישיבת ממשלה י"ד בכסלו תשכ"ז 27.11.66 אחה"צ

ישיבת ממשלה כ"א בכסלו תשכ"ז 4.12.66

ישיבת ממשלה כ"ח בכסלו תשכ"ז 11.12.66

ישיבת ממשלה ה' בטבת תשכ"ז 18.12.66

ישיבת ממשלה י"ב בטבת תשכ"ז 25.12.66

ישיבת ממשלה י"ד בטבת תשכ"ז 27.12.66