1967

הכותל המערבי, העיר העתיקה, ירושלים, 1967

ישיבת הממשלה י"ט בטבת תשכ"ז 1.1.1967

ישיבת הממשלה כ"ו בטבת תשכ"ז 8.1.1967

ישיבת הממשלה ד' בשבט תשכ"ז 15.1.1967

ישיבת הממשלה י"א בשבט תשכ"ז 22.1.1967

ישיבת הממשלה י"ח בשבט תשכ"ז 29.1.1967

ישיבת הממשלה כ"ה בשבט תשכ"ז 5.2.1967

ישיבת הממשלה ב' באדר א' תשכ"ז 12.2.1967 (לפני הצהרים)

ישיבת הממשלה ב' באדר א' תשכ"ז 12.2.1967 (בשעה 15:30 אחה"צ)

ישיבת הממשלה ט' באדר א' תשכ"ז 19.2.1967

ישיבת הממשלה ט"ז באדר א' תשכ"ז 26.2.1967

ישיבת הממשלה כ"ג באדר א' תשכ"ז 5.3.1967

ישיבת הממשלה ל' באדר א' תשכ"ז 12.3.1967 (לפני הצהרים)

ישיבת הממשלה ל' באדר א' תשכ"ז 12.3.1967 (בשעה 15:30 אחה"צ)

ישיבת הממשלה ז' באדר ב' תשכ"ז 19.3.1967

ישיבת הממשלה י"ד באדר ב' תשכ"ז 26.3.1967

ישיבת הממשלה ט"ז באדר ב' תשכ"ז 28.3.1967

ישיבת הממשלה כ"א באדר ב' תשכ"ז 2.4.1967

ישיבת הממשלה כ"ח באדר תשכ"ז 9.4.1967

ישיבת הממשלה ו' בניסן תשכ"ז 16.4.1967

ישיבת הממשלה ז' בניסן תשכ"ז 17.4.1967 (בשעה 6 אחה"צ)

ישיבת הממשלה י"ג בניסן תשכ"ז 23.4.1967

ישיבת הממשלה כ"ז בניסן תשכ"ז 7.5.1967

ישיבת הממשלה ו' באייר תשכ"ז 16.5.1967 (בשעה 4 אחר-הצהרים)

ישיבת הממשלה י"א באייר תשכ"ז 21.5.1967

ישיבת הממשלה י"ח באייר תשכ"ז 28.5.1967

ישיבת הממשלה כ"א באייר תשכ"ז 31.5.1967

ישיבת הממשלה כ"ב באייר תשכ"ז 1.6.1967

ישיבת הממשלה כ"ה אייר תשכ"ז 4.6.67

ישיבת הממשלה כ"ו אייר תשכ"ז (בשעות הערב) 5.6.67

ישיבת הממשלה ג, סיון תשכ"ז 11.6.67

ישיבת הממשלה י' סיון תשכ"ז 18.6.67 (לפני הצהריים)

ישיבת הממשלה י' סיון תשכ"ז (אחר הצהריים) 18.6.67

ישיבת הממשלה י"א סיון תשכ"ז (בבוקר ואחר הצהריים) 19.6.67

ישיבת הממשלה י"א סיון תשכ"ז 19.6.67 (אחר הצהרים)

ישיבת הממשלה י"ז חשון תשכ"ז 25.6.67

ישיבת הממשלה י"ח סיון תשכ"ז 26.6.67

ישיבת הממשלה י"ט סיון תשכ"ז ( בשעה 14:00) 27.6.67

ישיבת הממשלה כ"א סיון תשכ"ז 29.6.67

ישיבת הממשלה כ"ד סיון תשכ"ז 2.7.67

ישיבת הממשלה א' תמוז תשכ"ז 9.7.67

ישיבת הממשלה ב' תמוז תשכ"ז 10.7.67

ישיבת הממשלה ח' תמוז תשכ"ז 16.7.67

ישיבת הממשלה ט"ו תמוז תשכ"ז23.7.67

ישיבת הממשלה י"ט תמוז תשכ"ז 27.7.67

ישיבת הממשלה כ"ב תמוז תשכ"ז 30.7.67- ישיבה חסויה

ישיבת הממשלה כ"ג תמוז תשכ"ז 31.7.67

ישיבת הממשלה כ"ט תמוז תשכ"ז 6.8.67

ישיבת הממשלה ז' באב תשכ"ז 13.8.67- טרם עברה אישור צנזורה

ישיבת הממשלה י"ד באב תשכ"ז 20.8.67

ישיבת הממשלה י"ד באב תשכ"ז 20.8.67 (בבוקר ואחר הצהריים)

ישיבת הממשלה כ"א אב תשכ"ז 27.8.67

ישיבת הממשלה כ"ח אב תשכ"ז 3.9.67

ישיבת הממשלה ה' אלול תשכ"ז ( בבוקר ואחר הצהרים) 10.9.67

ישיבת הממשלה י"ב אלול תשכ"ז 17.9.67

ישיבת הממשלה י"ט אלול תשכ"ז (לפניי הצהריים) 24.9.67

ישיבת הממשלה י"ט אלול תשכ"ז (אחר הצהרים) 24.9.67

ישיבת הממשלה כ"ב אלול תשכ"ז 27.9.67

ישיבת הממשלה כ"ו אלול תשכ"ז 1.10.1967

ישיבת הממשלה ז' תשרי תשכ"ח 8.10.67

ישיבת הממשלה י"א תשרי תשכ"ח (לפנה"צ ואחה"צ) 15.10.67

ישיבת הממשלה י"ג תשרי תשכ"ח (בבוקר) 17.10.67

ישיבת הממשלה י"ח תשרי תשכ"ח 22.10.67 (בבוקר)

ישיבת הממשלה כ"ה תשרי תשכ"ח 29.10.67

ישיבת הממשלה ב' חשון תשכ"ח 5.11.67

ישיבת הממשלה ד' חשון תשכ"ח (בשעה 22:00) 7.11.67

ישיבת הממשלה ח' חשון תשכ"ח (בשעה 13:00)  8.11.67

ישיבת הממשלה ט' חשון תשכ"ח 12.11.67

ישיבת הממשלה ט"ו חשון תשכ"ח (בשעה 7:00) 19.11.67

ישיבת הממשלה כ"ג חשון תשכ"ח 26.11.67

ישיבת הממשלה כ"ה חשון תשכ"ח 28.11.67

ישיבת הממשלה א' כסלו תשכ"ח 3.12.67

ישיבת הממשלה ח' כסלו תשכ"ח (בבוקר ואחה"צ ) 10.12.67

ישיבת הממשלה ט"ו כסלו תשכ"ח 17.12.67

ישיבת הממשלה כ"ב כסלו תשכ"ח 24.12.67

ישיבת הממשלה כ"ט כסלו תשכ"ח 31.12.67