1970

הסטנורגמות משנה זו חלקיות. הסטנוגרמות המלאות טרם נחשפו

ישיבת הממשלה כ"ח באדר ב' תש"ל 5.4.1970

ישיבת הממשלה ו' בניסן תש"ל 12.4.1970

ישיבת הממשלה י"ז בסיון תש"ל 21.6.1970

ישיבת הממשלה כ"א בסיון תש"ל 25.6.1970

ישיבת הממשלה כ"ד בסיון תש"ל 28.6.1970

ישיבת הממשלה ח' בתמוז תש"ל 12.7.1970

ישיבת הממשלה ט"ו בתמוז תש"ל 19.7.1970

ישיבת הממשלה כ"ה בתמוז תש"ל 29.7.1970

ישיבת הממשלה כ"ו בתמוז תש"ל 30.7.1970

ישיבת הממשלה כ"ז בתמוז תש"ל 31.7.1970

ישיבת הממשלה ב' באב תש"ל 4.8.1970

ישיבת הממשלה כ"ח באלול תש"ל 29.9.1970

ישיבת הממשלה ד' בתשרי תשל"א 4.10.1970