1972

תהליך החשיפה של הסטנוגרמות משנה זו טרם הושלם.

ישיבת הממשלה ה' באב תשל"ב 16.7.1972

ישיבת הממשלה כ"ז באלול תשל"ב 6.9.1972

ישיבת הממשלה כ"ג בתשרי תשל"ג 1.10.1972

ישיבת הממשלה כ"ח בחשון תשל"ג 5.11.1972

ישיבת הממשלה כ"ז בכסלו תשל"ג 3.12.1972