1973

תהליך החשיפה של הסטנוגרמות משנה זו טרם הושלם.

ישיבת הממשלה, כ"ב בניסן תשל"ג, 24.4.1973

ישיבת הממשלה, י' בסיון תשל"ג, 10.6.1973

ישיבת הממשלה, כ"ד בסיון תשל"ג, 24.6.1973

ישיבת הממשלה, י"ט באלול תשל"ג, 16.9.1973

ישיבת הממשלה, ז' בתשרי תשל"ד, 3.10.1973

ישיבת הממשלה, י' בתשרי תשל"ד, 6.10.1973 (בצהריים)

ישיבת הממשלה, י' בתשרי תשל"ד, 6.10.1973 (בערב)

ישיבת הממשלה, י"א בתשרי תשל"ד, 7.10.1973 (בבוקר)

ישיבת הממשלה, י"א בתשרי תשל"ד, 7.10.1973 (בערב)

ישיבת הממשלה, י"ב בתשרי תשל"ד, 8.10.1973 (בבוקר)

ישיבת הממשלה, י"ב בתשרי תשל"ד, 8.10.1973 (בערב)

ישיבת הממשלה, י"ג בתשרי תשל"ד, 9.10.1973 (בבוקר)

ישיבת הממשלה, י"ג בתשרי תשל"ד, 9.10.1973 (בערב)

ישיבת הממשלה, י"ד בתשרי תשל"ד, 10.10.1973

ישיבת הממשלה, ט"ו בתשרי תשל"ד, 11.10.1973

ישיבת הממשלה, י"ח בתשרי תשל"ד, 14.10.1973 (בבוקר)

ישיבת הממשלה, י"ח בתשרי תשל"ד, 14.10.1973 (בערב)

ישיבת הממשלה, י"ט בתשרי תשל"ד, 15.10.1973

ישיבת הממשלה, כ"ב בתשרי תשל"ד, 18.10.1973

ישיבת הממשלה, כ"ד בתשרי תשל"ד, 20.10.1973

ישיבת הממשלה, כ"ה בתשרי תשל"ד, 21.10.1973

ישיבת הממשלה, כ"ו בתשרי תשל"ד, 22.10.1973 (בלילה)

ישיבת הממשלה, כ"ו בתשרי תשל"ד, 22.10.1973 (בערב)

ישיבת הממשלה, כ"ח בתשרי תשל"ד, 24.10.1973

ישיבת הממשלה, כ"ט בתשרי תשל"ד, 25.10.1973

ישיבת הממשלה, ל' בתשרי תשל"ד, 26.10.1973

ישיבת הממשלה, א' בחשון תשל"ד, 27.10.1973

ישיבת הממשלה, ב' בחשון תשל"ד, 28.10.1973

ישיבת הממשלה, ד' בחשון תשל"ד, 30.10.1973

ישיבת הממשלה, ט"ז בחשון תשל"ד, 11.11.1973