אועדת השרים לענייני בטחון 1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, ג' בתמוז התשי"ג, 16.6.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, ט' בתמוז התשי"ג, 22.6.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, א' באב התשי"ג, 13.7.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, כ"ט באב התשי"ג, 10.8.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, י"ג באלול התשי"ג, 24.8.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, ט"ו באלול התשי"ג, 26.8.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, כ"ז באלול התשי"ג, 7.9.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, ו' בתשרי התשי"ד, 15.9.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, י"ג בחשוון התשי"ד, 22.10.1953- חסרה

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, י"א בכסלו התשי"ד, 18.11.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, ט"ז בכסלו התשי"ד, 23.11.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, כ"ב בכסלו התשי"ד, 29.11.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, כ"ד בכסלו התשי"ד, 1.12.1953

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, ח' בטבת התשי"ד, 14.12.1953