בועדת השרים לענייני בטחון 1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, ו' באדר א' התשי"ד, 9.2.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, י"ב באדר א' התשי"ד, 15.2.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, י"ט באדר א' התשי"ד, 22.2.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, י"ב באדר ב' התשי"ד, 17.3.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, י"ח באדר ב' התשי"ד, 23.3.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, כ"ה באדר ב', 30.3.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, ב' בניסן התשי"ד, 5.4.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, ט"ו באייר התשי"ד, 18.5.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, כ"ב באייר התשי"ד, 25.5.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, י"ד בסיון התשי"ד, 15.6.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, י"ח בתמוז התשי"ד, 19.7.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, כ"ו בתמוז התשי"ד, 27.7.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, כ"ו באב התשי"ד, 25.8.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, י"ג בחשוון התשט"ו, 9.11.1954

ישיבת ועדת השרים לענייני בטחון, ה' בכסלו התשט"ו, 30.11.1954