גהחוץ והבטחון 1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בניסן תש"ט, 06/04/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בניסן תש"ט, 11/04/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בניסן תש"ט, 21/04/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בניסן תש"ט, 25/04/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בניסן תש"ט, 27/04/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' באייר תש"ט, 02/05/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באייר תש"ט, 11/05/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז באייר תש"ט, 16/05/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד באייר תש"ט, 23/05/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בסיון תש"ט, 01/06/1949

ישיבת ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, ט' בסיון תש"ט, 06/06/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בסיון תש"ט, 08/06/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בסיון תש"ט, 13/06/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בסיון תש"ט, 15/06/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג בסיון תש"ט, 20/06/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בסיון תש"ט, 22/06/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בסיון תש"ט, 27/06/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בתמוז תש"ט, 29/06/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בתמוז תש"ט, 04/07/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בתמוז תש"ט, 06/07/1949 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בתמוז תש"ט, 06/07/1949 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בתמוז תש"ט, 11/07/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בתמוז תש"ט, 12/07/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בתמוז תש"ט, 13/07/1949 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בתמוז תש"ט, 13/07/1949 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בתמוז תש"ט, 18/07/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בתמוז תש"ט, 19/07/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג בתמוז תש"ט, 20/07/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בתמוז תש"ט, 25/07/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' באב תש"ט, 27/07/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' באב תש"ט, 01/08/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' באב תש"ט, 05/08/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג באב תש"ט, 08/08/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו באב תש"ט, 10/08/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז באב תש"ט, 22/08/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט באב תש"ט, 24/08/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' באלול תש"ט, 29/08/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באלול תש"ט, 30/08/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' באלול תש"ט, 01/09/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' באלול תש"ט, 02/09/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' באלול תש"ט, 04/09/1949 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' באלול תש"ט, 04/09/1949 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באלול תש"ט, 06/09/1949 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באלול תש"ט, 06/09/1949 (אחר הצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג באלול תש"ט, 07/09/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח באלול תש"ט, 12/09/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בחשון תש"י, 26/10/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בחשון תש"י, 01/11/1949

ישיבת ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, י"ז בחשון תש"י, 09/11/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בחשון תש"י, ;10/11/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בחשון תש"י, 21/11/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בכסלו תש"י, 23/11/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בכסלו תש"י, 30/11/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בכסלו תש"י, 05/12/1949 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בכסלו תש"י, 05/12/1949 (אחר הצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בכסלו תש"י, 07/12/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בכסלו תש"י, 12/12/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בכסלו תש"י, 13/12/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בכסלו תש"י, 19/12/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בטבת תש"י, 26/12/1949

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בטבת תש"י, 28/12/1949