דהחוץ והבטחון 1950

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בטבת תש"י, 03/01/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בטבת תש"י, 04/01/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בטבת תש"י, 09/01/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בטבת תש"י, 16/01/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בטבת תש"י, 17/01/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בשבט תש"י, 23/01/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בשבט תש"י, 25/01/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בשבט תש"י, 30/01/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בשבט תש"י, 31/01/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בשבט תש"י, 08/02/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' באדר תש"י, 20/02/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' באדר תש"י, 21/02/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח באדר תש"י, 07/03/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד באדר תש"י, 13/03/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה באדר תש"י, 14/03/1950– לא נכתב פרוטוקול

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בניסן תש"י, 20/03/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בניסן תש"י, 21/03/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בניסן תש"י, 27/03/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בניסן תש"י, 28/03/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באייר תש"י, 10/05/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח באייר תש"י, 15/05/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בסיון תש"י, 23/05/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בסיון תש"י, 29/05/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בסיון תש"י, 30/05/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בסיון תש"י, 05/06/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בסיון תש"י, 06/06/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בסיון תש"י, 07/06/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בסיון תש"י, 13/06/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בתמוז תש"י, 19/06/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בתמוז תש"י, 20/06/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בתמוז תש"י, 03/07/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בתמוז תש"י, 10/07/1950– פרוטוקול חסר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בתמוז תש"י, 11/07/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' באב תש"י, 24/07/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א באב תש"י, 25/07/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז באב תש"י, 31/07/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח באב תש"י, 01/08/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד באב תש"י, 07/08/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה באב תש"י, 08/08/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באלול תש"י, 01/09/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בתשרי תשי"א, 24/09/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בתשרי תשי"א, 06/10/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בחשון תשי"א, 17/10/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בחשון תשי"א, 24/10/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בחשון תשי"א, 31/10/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בחשון תשי"א, 01/11/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בחשון תשי"א, 07/11/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בכסלו תשי"א, 01/12/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בטבת תשי"א, 12/12/1950

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בטבת תשי"א, 19/12/1950