ההחוץ והבטחון 1951

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ג בטבת תשי"א, 01/01/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ד בטבת תשי"א, 02/01/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ב' בשבט תשי"א, 09/01/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ח' בשבט תשי"א, 15/01/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט' בשבט תשי"א, 16/01/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ו בשבט תשי"א, 22/01/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ז בשבט תשי"א, 23/01/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ב בשבט תשי"א, 29/01/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ג בשבט תשי"א, 30/01/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט בשבט תשי"א, 05/02/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ו' באדר א' תשי"א, 12/02/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א באדר א' תשי"א, 27/02/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ח באדר א' תשי"א, 06/03/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' באדר ב' תשי"א, 13/03/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"א באדר ב' תשי"א, 19/03/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ח באדר ב' תשי"א, 26/03/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ה באדר ב' תשי"א, 02/04/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ז באדר ב' תשי"א, 04/04/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ב' בניסן תשי"א, 08/04/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ד' בניסן תשי"א, 10/04/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ח בניסן תשי"א, 04/05/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' באייר תשי"א, 11/05/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט' באייר תשי"א, 15/05/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ו באייר תשי"א, 21/05/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ז באייר תשי"א, 22/05/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, א' בסיון תשי"א, 05/06/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ח' בסיון תשי"א, 12/06/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ו בסיון תשי"א, 19/06/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א בסיון תשי"א, 25/06/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ב בסיון תשי"א, 26/06/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט בסיון תשי"א, 03/07/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ו בתמוז תשי"א, 30/07/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"א באב תשי"א, 13/08/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ו באלול תשי"א, 27/09/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ד' בתשרי תשי"ב, 04/10/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט בתשרי תשי"ב, 29/10/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ג בחשון תשי"ב, 12/11/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ' בחשון תשי"ב, 19/11/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א בחשון תשי"ב, 20/11/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט בחשון תשי"ב, 28/11/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ד' בכסלו תשי"ב, 03/12/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ב בכסלו תשי"ב, 11/12/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ט בכסלו תשי"ב, 18/12/1951

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ב' בטבת תשי"ב, 31/12/1951