החוץ והבטחון 1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' בטבת תשי"ב, 03/01/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט' בטבת תשי"ב, 07/01/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ז בטבת תשי"ב, 15/01/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ד בטבת תשי"ב, 22/01/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט' בשבט תשי"ב, 05/02/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ב בשבט תשי"ב, 18/02/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ג בשבט תשי"ב, 19/02/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט בשבט תשי"ב, 25/02/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ז' באדר תשי"ב, 04/03/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א באדר תשי"ב, 18/03/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ' בניסן תשי"ב, 15/04/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"א באייר תשי"ב, 06/05/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ה באייר תשי"ב, 20/05/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ג' בסיון תשי"ב, 27/05/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ז בסיון תשי"ב, 10/06/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ד בסיון תשי"ב, 17/06/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ל' בסיון תשי"ב, 23/06/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, א' בתמוז תשי"ב, 24/06/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ח' בתמוז תשי"ב, 01/07/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ו בתמוז תשי"ב, 08/07/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ז' באב תשי"ב, 29/07/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ח' באב תשי"ב, 30/07/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ד באב תשי"ב, 05/08/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א באב תשי"ב, 12/08/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ב באב תשי"ב, 13/08/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ח באב תשי"ב, 19/08/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט באב תשי"ב, 20/08/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ו באלול תשי"ב, 05/09/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ז בתשרי תשי"ג, 06/10/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ל' בחשון תשי"ג, 18/11/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ז' בכסלו תשי"ג, 25/11/1952 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ז' בכסלו תשי"ג, 25/11/1952 (בערב)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ז בכסלו תשי"ג, 04/12/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א בכסלו תשי"ג, 09/12/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ז בכסלו תשי"ג, 15/12/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' בטבת תשי"ג, 23/12/1952

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ב בטבת תשי"ג, 30/12/1952