החוץ והבטחון 1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ח בטבת תשי"ג, 05/01/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ד' בשבט תשי"ג, 20/01/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"א בשבט תשי"ג, 27/01/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ח בשבט תשי"ג, 03/02/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ה בשבט תשי"ג, 10/02/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, א' באדר תשי"ג, 16/02/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט' באדר תשי"ג, 24/02/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ז באדר תשי"ג, 03/03/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ג באדר תשי"ג, 10/03/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט באדר תשי"ג, 16/03/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, א' בניסן תשי"ג, 17/03/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ב' בניסן תשי"ג, 18/03/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ג' בניסן תשי"ג, 19/03/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ח' בניסן תשי"ג, 24/03/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"א בניסן תשי"ג, 27/03/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ג באייר תשי"ג, 28/04/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' בסיון תשי"ג, 19/05/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ט בסיון תשי"ג, 02/06/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ב בסיון תשי"ג, 05/06/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ג' בתמוז תשי"ג, 16/06/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י' בתמוז תשי"ג, 23/06/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ד בתמוז תשי"ג, 07/07/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ב' באב תשי"ג, 14/07/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ח' באב תשי"ג, 20/07/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ז באב תשי"ג, 29/07/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ד באב תשי"ג, 05/08/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ל' באב תשי"ג, 11/08/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ח' באלול תשי"ג, 19/08/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ד באלול תשי"ג, 25/08/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ו באלול תשי"ג, 26/08/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א באלול תשי"ג, 01/09/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ז באלול תשי"ג, 07/09/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"א בחשון תשי"ג, 20/10/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ט בחשון תשי"ג, 28/10/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ה בחשון תשי"ג, 03/11/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ז בכסלו תשי"ג, 23/11/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ב' בטבת תשי"ג, 08/12/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ו בטבת תשי"ג, 21/12/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ז בטבת תשי"ג, 22/12/1953 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ז בטבת תשי"ג, 22/12/1953 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ז בטבת תשי"ג, 23/12/1953

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ג בטבת תשי"ג, 29/12/1953