החוץ והבטחון 1954

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ו בשבט תשי"ד, 19/01/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ב בשבט תשי"ד, 26/01/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט בשבט תשי"ד, 02/02/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ו' באדר א' תשי"ד, 09/02/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ג באדר א' תשי"ד, 16/02/1954 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ג באדר א' תשי"ד, 16/02/1954 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ' באדר א' תשי"ד, 23/02/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א באדר א' תשי"ד, 24/02/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ז באדר א' תשי"ד, 02/03/1954 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ז באדר א' תשי"ד, 02/03/1954 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ח באדר א' תשי"ד, 03/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ד' באדר ב' תשי"ד, 09/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' באדר ב' תשי"ד, 10/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"א באדר ב' תשי"ד, 16/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ד באדר ב' תשי"ד, 19/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ח באדר ב' תשי"ד, 23/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ה באדר ב' תשי"ד, 30/03/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ב בניסן תשי"ד, 15/04/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ז בניסן תשי"ד, 19/04/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, א' בתמוז תשי"ד, 02/07/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' בתמוז תשי"ד, 06/07/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ב בתמוז תשי"ד, 13/07/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ו בתמוז תשי"ד, 27/07/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ד' באב תשי"ד, 03/08/1954

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"א באב תשי"ד, 10/08/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, י"ח באב תשי"ד, 17/08/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, כ"ה באב תשי"ד, 24/08/1954 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, כ"ה באב תשי"ד, 24/08/1954 (בערב)

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, ב' באלול תשי"ד, 31/08/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, ט' באלול תשי"ד, 07/09/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, י' באלול תשי"ד, 08/09/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, כ"ג באלול תשי"ד, 21/09/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, כ"ג בתשרי תשט"ו, 20/10/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, כ"ט בתשרי תשט"ו, 26/10/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, ו' בחשון תשט"ו, 02/11/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, כ"ז בחשון תשט"ו, 23/11/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, ו' בכסלו תשט"ו, 30/11/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, י"ב בכסלו תשט"ו, 07/12/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, י"ח בכסלו תשט"ו, 13/12/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, י"ט בכסלו תשט"ו, 14/12/1954

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, כ"ו בכסלו תשט"ו, 21/12/1954 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, כ"ו בכסלו תשט"ו, 21/12/1954 (אחר הצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והבטחון, ג' בטבת תשט"ו, 28/12/1954