החוץ והבטחון 1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י' בטבת תשט"ו, 04/01/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ז בטבת תשט"ו, 11/01/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ד בטבת תשט"ו, 18/01/1955

ארוחת ערב חגיגית שנערכה על ידי ועדת החוץ והביטחון ליום הולדת ה-60 של ראש הממשלה ושר החוץ משה שרת, כ"ד בטבת תשט"ו, 18/01/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' בשבט תשט"ו, 28/01/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ח' בשבט תשט"ו, 31/01/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ז בשבט תשט"ו, 08/02/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ב בשבט תשט"ו, 14/02/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ג בשבט תשט"ו, 15/02/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ל' בשבט תשט"ו, 22/02/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ו' באדר תשט"ו, 28/02/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ב באדר תשט"ו, 06/03/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א באדר תשט"ו, 15/03/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ח באדר תשט"ו, 22/03/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט באדר תשט"ו, 23/03/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ב בניסן תשט"ו, 04/04/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ח באייר תשט"ו, 10/05/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ט באייר תשט"ו, 11/05/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ה באייר תשט"ו, 17/05/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ג' בסיון תשט"ו, 24/05/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' בסיון תשט"ו, 26/05/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י' בסיון תשט"ו, 31/05/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ז בסיון תשט"ו, 07/06/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ב בסיון תשט"ו, 12/06/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ג בסיון תשט"ו, 13/06/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ד בסיון תשט"ו, 14/06/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ט בסיון תשט"ו, 19/06/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ו' בתמוז תשט"ו, 26/06/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ח' בתמוז תשט"ו, 28/06/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ד באלול תשט"ו, 01/09/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ט באלול תשט"ו, 06/09/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ו' בתשרי תשט"ו, 22/09/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ט בתשרי תשט"ו, 05/10/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ח' בחשון תשט"ו, 24/10/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א בחשון תשט"ו, 06/11/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"ג בחשון תשט"ו, 08/11/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ז' בכסלו תשט"ו, 22/11/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ד בכסלו תשט"ו, 29/11/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ט"ו בכסלו תשט"ו, 30/11/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, כ"א בכסלו תשט"ו, 06/12/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ה' בטבת תשט"ו, 20/12/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, ז' בטבת תשט"ו, 22/12/1955

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ב בטבת תשט"ו, 27/12/1955 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון, י"ב בטבת תשט"ו, 27/12/1955 (בערב)