החוץ והבטחון 1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בטבת תשט"ז, 03/01/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בטבת תשט"ז, 10/01/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בשבט תשט"ז, 17/01/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בשבט תשט"ז, 07/02/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באדר תשט"ז, 14/02/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' באדר תשט"ז, 21/02/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באדר תשט"ז, 06/03/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בניסן תשט"ז, 21/03/1956 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בניסן תשט"ז, 21/03/1956 (בערב)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בניסן תשט"ז, 11/04/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באייר תשט"ז, 23/04/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז באייר תשט"ז, 08/05/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בסיון תשט"ז, 04/06/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בסיון תשט"ז, 05/06/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בתמוז תשט"ז, 12/06/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בתמוז תשט"ז, 26/06/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באב תשט"ז, 10/07/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' באב תשט"ז, 18/07/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו באב תשט"ז, 23/07/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז באב תשט"ז, 24/07/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד באב תשט"ז, 01/08/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' באב תשט"ז, 07/08/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בתשרי תשי"ז, 11/09/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג בתשרי תשי"ז, 28/09/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בחשון תשי"ז, 09/10/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בחשון תשי"ז, 12/10/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בחשון תשי"ז, 22/10/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בחשון תשי"ז, 30/10/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בחשון תשי"ז, 04/11/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בכסלו תשי"ז, 05/11/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בכסלו תשי"ז, 09/11/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בכסלו תשי"ז, 20/11/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בכסלו תשי"ז, 23/11/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בטבת תשי"ז, 11/12/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בטבת תשי"ז, 18/12/1956

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בטבת תשי"ז, 25/12/1956