החוץ והבטחון 1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בטבת תשי"ז, 01/01/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בשבט תשי"ז, 07/01/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בשבט תשי"ז, 08/01/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בשבט תשי"ז, 22/01/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בשבט תשי"ז, 29/01/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' באדר א' תשי"ז, 05/02/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' באדר א' תשי"ז, 08/02/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א באדר א' תשי"ז, 12/02/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח באדר א' תשי"ז, 19/02/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באדר א' תשי"ז, 24/02/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד באדר א' תשי"ז, 25/02/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה באדר א' תשי"ז, 26/02/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' באדר ב' תשי"ז, 12/03/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באדר ב' תשי"ז, 26/03/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בניסן תשי"ז, 09/04/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בניסן תשי"ז, 30/04/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באייר תשי"ז, 13/05/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בסיון תשי"ז, 18/06/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בסיון תשי"ז, 25/06/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בתמוז תשי"ז, 02/07/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בתמוז תשי"ז, 03/07/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בתמוז תשי"ז, 23/07/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' באב תשי"ז, 31/07/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' באב תשי"ז, 27/08/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד באלול תשי"ז, 20/09/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בחשון תשי"ח, 29/10/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בחשון תשי"ח, 06/11/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בחשון תשי"ח, 07/11/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בכסלו תשי"ח, 26/11/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בכסלו תשי"ח, 03/12/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בכסלו תשי"ח, 11/12/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בכסלו תשי"ח, 17/12/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בכסלו תשי"ח, 18/12/1957

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בטבת תשי"ח, 24/12/1957