החוץ והבטחון 1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בטבת תשי"ח, 07/01/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בטבת תשי"ח, 14/01/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בשבט תשי"ח, 28/01/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בשבט תשי"ח, 04/02/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בשבט תשי"ח, 11/02/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בשבט תשי"ח, 18/02/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בשבט תשי"ח, 19/02/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באדר תשי"ח, 25/02/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באדר תשי"ח, 11/03/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בניסן תשי"ח, 25/03/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בניסן תשי"ח, 27/03/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בניסן תשי"ח, 31/03/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בניסן תשי"ח, 01/04/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בסיון תשי"ח, 03/06/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בתמוז תשי"ח, 08/07/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בתמוז תשי"ח, 16/07/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באב תשי"ח, 22/07/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באב תשי"ח, 29/07/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באב תשי"ח, 05/08/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' באלול תשי"ח, 19/08/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א באלול תשי"ח, 27/08/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז באלול תשי"ח, 02/09/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בתשרי תשי"ט, 14/10/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בחשון תשי"ט, 21/10/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בחשון תשי"ט, 28/10/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בחשון תשי"ט, 04/11/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בחשון תשי"ט, 05/11/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בחשון תשי"ט, 11/11/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בכסלו תשי"ט, 18/11/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בכסלו תשי"ט, 25/11/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בכסלו תשי"ט, 02/12/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בכסלו תשי"ט, 09/12/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בטבת תשי"ט, 16/12/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בטבת תשי"ט, 23/12/1958

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בטבת תשי"ט, 30/12/1958