החוץ והבטחון 1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בטבת תשי"ט, 06/01/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בטבת תשי"ט, 07/01/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בשבט תשי"ט, 13/01/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בשבט תשי"ט, 27/01/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באדר א' תשי"ט, 10/02/1959

ישיבת ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, ט' באדר א' תשי"ט, 17/02/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באדר א' תשי"ט, 03/03/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' באדר א' תשי"ט, 10/03/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א באדר ב' תשי"ט, 31/03/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז באדר ב' תשי"ט, 06/04/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בניסן תשי"ט, 19/04/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באייר תשי"ט, 27/05/1959 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באייר תשי"ט, 27/05/1959 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה באייר תשי"ט, 02/06/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בסיון תשי"ט, 16/06/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בסיון תשי"ט, 30/06/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בתמוז תשי"ט, 07/07/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בתמוז תשי"ט, 14/07/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בתמוז תשי"ט, 21/07/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באב תשי"ט, 06/08/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' באב תשי"ט, 03/09/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בתשרי תש"כ, 28/10/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בכסלו תש"כ, 22/12/1959

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בכסלו תש"כ, 29/12/1959