החוץ והבטחון 1960

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בטבת תש"כ, 12/01/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בטבת תש"כ, 19/01/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בטבת תש"כ, 26/01/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בשבט תש"כ, 09/02/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בשבט תש"כ, 16/02/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בשבט תש"כ, 17/02/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בשבט תש"כ, 23/02/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בשבט תש"כ, 26/02/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באדר תש"כ, 01/03/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' באדר תש"כ, 08/03/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז באדר תש"כ, 15/03/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באדר תש"כ, 22/03/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בניסן תש"כ, 29/03/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בניסן תש"כ, 30/03/1960– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג באייר תש"כ, 10/05/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' באייר תש"כ, 17/05/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז באייר תש"כ, 24/05/1960 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז באייר תש"כ, 24/05/1960 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בסיון תש"כ, 07/06/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בסיון תש"כ, 14/06/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בסיון תש"כ, 21/06/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בתמוז תש"כ, 05/07/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בתמוז תש"כ, 19/07/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באב תש"כ, 26/07/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' באב תש"כ, 03/08/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז באב תש"כ, 09/08/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' באב תש"כ, 23/08/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באלול תש"כ, 15/09/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בתשרי תשכ"א, 02/10/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בתשרי תשכ"א, 04/10/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בתשרי תשכ"א, 11/10/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בתשרי תשכ"א, 17/10/1960 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בתשרי תשכ"א, 17/10/1960 (אחר הצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בתשרי תש"כ, 20/10/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בחשון תש"כ, 23/10/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בחשון תש"כ, 25/10/1960– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בחשון תש"כ, 26/10/1960– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בחשון תש"כ, 27/10/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בחשון תש"כ, 01/11/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בחשון תשכ"א, 02/11/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בחשון תשכ"א, 08/11/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בחשון תשכ"א, 15/11/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בכסלו תשכ"א, 29/11/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בכסלו תשכ"א, 06/12/1960 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בכסלו תשכ"א, 06/12/1960 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בכסלו תשכ"א, 13/12/1960

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בטבת תשכ"א, 20/12/1960