החוץ והבטחון 1961

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בטבת תשכ"א, 03/01/1961– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בשבט תשכ"א, 18/01/1961– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בשבט תשכ"א, 24/01/1961– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בשבט תשכ"א, 31/01/1961 (בבוקר)- פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בשבט תשכ"א, 31/01/1961 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בשבט תשכ"א, 07/02/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בשבט תשכ"א, 14/02/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באדר תשכ"א, 28/02/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באדר תשכ"א, 07/03/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' באדר תשכ"א, 08/03/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א באדר תשכ"א, 09/03/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו באדר תשכ"א, 14/03/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בניסן תשכ"א, 21/03/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג בניסן תשכ"א, 09/04/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באייר תשכ"א, 21/04/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בתשרי תשכ"ב, 04/10/1961 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בתשרי תשכ"ב, 04/10/1961 (בערב)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בתשרי תשכ"ב, 10/10/1961 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בתשרי תשכ"ב, 10/10/1961 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בחשון תשכ"ב, 17/10/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בחשון תשכ"ב, 24/10/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בחשון תשכ"ב, 31/10/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בחשון תשכ"ב, 07/11/1961 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בחשון תשכ"ב, 07/11/1961 (בערב)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בכסלו תשכ"ב, 21/11/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בכסלו תשכ"ב, 28/11/1961– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בכסלו תשכ"ב, 05/12/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בטבת תשכ"ב, 12/12/1961

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בטבת תשכ"ב, 19/12/1961– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בטבת תשכ"ב, 26/12/1961