החוץ והבטחון 1962

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בטבת תשכ"ב, 02/01/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בשבט תשכ"ב, 09/01/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בשבט תשכ"ב, 16/01/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בשבט תשכ"ב, 23/01/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בשבט תשכ"ב, 30/01/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בתמוז תשכ"ב, 03/07/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בתמוז תשכ"ב, 08/07/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בתמוז תשכ"ב, 10/07/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בתמוז תשכ"ב, 17/07/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בתמוז תשכ"ב, 24/07/1962 (בבוקר)- פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בתמוז תשכ"ב, 26/07/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בתמוז תשכ"ב, 31/07/1962- פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באב תשכ"ב, 02/08/1962

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' באב תשכ"ב, 07/08/1962- פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז באב תשכ"ב, 16/08/1962- פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח באב תשכ"ב, 28/08/1962