החוץ והבטחון 1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בשבט תשכ"ג, 12/02/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בשבט תשכ"ג, 19/02/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באדר תשכ"ג, 26/02/1963– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' באדר תשכ"ג, 05/03/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז באדר תשכ"ג, 13/03/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באדר תשכ"ג, 19/03/1963– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בניסן תשכ"ג, 27/03/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' באלול תשכ"ג, 21/08/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב באלול תשכ"ג, 11/09/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז באלול תשכ"ג, 16/09/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בתשרי תשכ"ג, 07/10/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בחשון תשכ"ג, 21/10/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בחשון תשכ"ג, 29/10/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בחשון תשכ"ג, 12/11/1963 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בחשון תשכ"ג, 12/11/1963 (בבוקר)- פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בכסלו תשכ"ג, 19/11/1963 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בכסלו תשכ"ג, 19/11/1963 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בכסלו תשכ"ג, 02/12/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בכסלו תשכ"ג, 10/12/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בטבת תשכ"ג, 17/12/1963 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בטבת תשכ"ג, 17/12/1963 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בטבת תשכ"ג, 24/12/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בטבת תשכ"ג, 26/12/1963

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בטבת תשכ"ג, 31/12/1963