החוץ והבטחון 1964

חלק מהפרוטוקולים טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בטבת תשכ"ד, 07/01/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בטבת תשכ"ד, 14/01/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בשבט תשכ"ד, 20/01/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בשבט תשכ"ד, 21/01/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בשבט תשכ"ד, 28/01/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בשבט תשכ"ד, 04/02/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בשבט תשכ"ד, 11/02/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באדר תשכ"ד, 18/02/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו באדר תשכ"ד, 10/03/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בניסן תשכ"ד, 17/03/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' באייר תשכ"ד, 20/04/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' באייר תשכ"ד, 21/04/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באייר תשכ"ד, 05/05/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בסיון תשכ"ד, 12/05/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בסיון תשכ"ד, 26/05/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בתמוז תשכ"ד, 16/06/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בתמוז תשכ"ד, 22/06/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בתמוז תשכ"ד, 30/06/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בתשרי תשכ"ה, 22/09/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בחשון תשכ"ה, 13/10/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בחשון תשכ"ה, 19/10/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בחשון תשכ"ה, 27/10/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בחשון תשכ"ה, 03/11/1964 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בחשון תשכ"ה, 03/11/1964 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בכסלו תשכ"ה, 10/11/1964 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בכסלו תשכ"ה, 10/11/1964 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בכסלו תשכ"ה, 17/11/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בכסלו תשכ"ה, 24/11/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בכסלו תשכ"ה, 01/12/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בטבת תשכ"ה, 08/12/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בטבת תשכ"ה, 15/12/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בטבת תשכ"ה, 22/12/1964

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בטבת תשכ"ה, 29/12/1964